Документ 513-2009-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 17.07.2015, основание - 448-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 травня 2009 р. N 513
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 448 ( 448-2015-п ) від 30.06.2015 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері захисту рослин та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2009 р. N 513
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері захисту рослин
та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської
діяльності у сфері захисту рослин здійснюється за такими
критеріями:
додержання технології вирощування рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і
лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
ґрунту;
своєчасність здійснення заходів щодо захисту рослин
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
фізичними особами-підприємцями;
додержання регламентів зберігання, транспортування та
застосування засобів захисту рослин;
застосування пестицидів I-IV класу небезпечності.
2. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від
провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин
суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів
ризику - високого, середнього та незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться ті, що:
зберігають, транспортують та застосовують пестициди I та II
класу небезпечності;
здійснюють торгівлю пестицидами.
4. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику
відносяться ті, що зберігають, транспортують та застосовують
пестициди III та IV класу небезпечності.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться ті, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання у сфері захисту рослин здійснюються
центральним органом виконавчої влади у сфері захисту рослин та
державною фітосанітарною інспекцією щодо суб'єктів: { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки.вверх