Про оплату праці Голови та заступників Голови Конституційного Суду України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005513
Документ 513-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2012, підстава - 1097-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 513
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010 }
Про оплату праці Голови та заступників
Голови Конституційного Суду України

{ Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року:
1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу,
відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування,
що заміщують посади, за якими умови оплати праці
визначено цією Постановою, та військовослужбовців і
осіб начальницького складу, які проходять службу на
зазначених посадах, грошове забезпечення складається з
посадового окладу, встановленого цією Постановою, а
також окладу за військовим (спеціальним) званням та
надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців
і осіб начальницького складу, інших виплат, передбачених
цією Постановою;
2) на зазначених військовослужбовців і осіб начальницького
складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування, не
поширюється дія Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ), крім положень абзаців третього, п'ятого і
шостого пункту 1 Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ) згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2005-п )
від 17.08.2005 }
{ Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1309 ( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 - щодо набуття
чинності додатково див. пункт 2 Постанови КМ N 1309
N 248 ( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
посадовий оклад Голови Конституційного Суду України становить
15, заступника Голови - 13,8 розміру мінімальної заробітної плати;
{ Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1309 ( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 - щодо набуття чинності
додатково див. пункт 2 Постанови КМ N 1309 }
Голові Конституційного Суду України та заступнику Голови
Конституційного Суду України не встановлюється надбавка за
напруженість та складність роботи та не надається матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань, що передбачені
постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р.
N 1350 ( 1350-96-п ) - із доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 496
( 496-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16,
ст. 1113); { Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1309
( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 - щодо набуття чинності додатково
див. пункт 2 Постанови КМ N 1309 }
особам, зазначеним у цій постанові, установлюються: { Абзац
четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1309 ( 1309-2005-п )
від 31.12.2005 - щодо набуття чинності додатково див. пункт 2
Постанови КМ N 1309 }
- надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за
кваліфікаційний клас; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1309 ( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 - щодо набуття
чинності додатково див. пункт 2 Постанови КМ N 1309 }
- доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1309 ( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 - щодо набуття чинності
додатково див. пункт 2 Постанови КМ N 1309 }
- надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" у
розмірі 15 відсотків посадового окладу; { Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1309 ( 1309-2005-п ) від
31.12.2005 - щодо набуття чинності додатково див. пункт 2
Постанови КМ N 1309 }
преміювання Голови Конституційного Суду України та заступника
Голови Конституційного Суду України здійснюється згідно з рішенням
Конституційного Суду України за результатами роботи у розмірі до
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за
кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят,
ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в
кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці; { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1309 ( 1309-2005-п )
від 31.12.2005 - щодо набуття чинності додатково див. пункт 2
Постанови КМ N 1309; в редакції Постанови КМ N 248 ( 248-2006-п )
від 03.03.2006 }
у разі надання відпустки зазначеним особам виплачується
додатковий посадовий оклад відповідно до частини п'ятої статті 44
Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), а також надається
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у
розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати;
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248
( 248-2006-п ) від 03.03.2006 }
постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 ( 2288-99-п ) для визначення оплати праці осіб, зазначених
у цій постанові, не застосовується. { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1309 ( 1309-2005-п ) від 31.12.2005 -
щодо набуття чинності додатково див. пункт 2 Постанови КМ N 1309 }
2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 40 до
постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) у частині розміру посадового окладу заступника
Голови Конституційного Суду України.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору