Документ 513-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.01.2014, підстава - 11-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 квітня 2002 р. N 513
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }
Про затвердження Порядку залучення військ
Цивільної оборони до виконання завдань,
передбачених законами України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про війська Цивільної
оборони України" ( 556-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок залучення військ Цивільної оборони до
виконання завдань, передбачених законами України (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 513
ПОРЯДОК
залучення військ Цивільної оборони
до виконання завдань,
передбачених законами України

1. Цей Порядок визначає процедуру залучення військ Цивільної
оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у
зонах надзвичайної екологічної ситуації та у районах стихійного
лиха, піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням
вибухонебезпечних предметів, сприяння Збройним Силам в обороні
України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності (далі - залучення військ Цивільної оборони до
виконання поставлених завдань).
2. Залучення військ Цивільної оборони до виконання
поставлених завдань здійснюється Міністром з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи:
відповідно до доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України у разі введення режиму надзвичайного стану, оголошення
окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації,
виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;
на підставі аналізу надзвичайної ситуації регіонального,
місцевого чи об'єктового рівня, проведеного в МНС, або звернень
керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ
та організацій до МНС у разі виникнення надзвичайної ситуації на
окремій території чи об'єкті або необхідності здійснення заходів,
спрямованих на запобігання надзвичайній ситуації.
3. Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи приймає
рішення про залучення військ Цивільної оборони до виконання
поставлених завдань та їх матеріально-технічне забезпечення.
4. Організація реалізації рішення про залучення військ
Цивільної оборони до виконання поставлених завдань здійснюється
безпосередньо командувачем військ Цивільної оборони України.
5. В усіх випадках залучення військ Цивільної оборони до
виконання поставлених завдань командири військових частин
отримують відповідні розпорядження в установленому порядку.
Організація виконання поставлених завдань та його контроль
здійснюються управлінням командування військами Цивільної оборони
з постійним інформуванням про їх хід Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
6. Процедура залучення військ Цивільної оборони до участі у
виконанні завдань разом з іншими військовими формуваннями та
порядок їх взаємодії визначається спільними наказами МНС та
відповідних центральних органів виконавчої влади.
7. Війська Цивільної оборони можуть залучатися на договірних
засадах згідно із законодавством до виконання робіт, пов'язаних із
забезпеченням запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та
природного характеру або пом'якшення їх можливих наслідків.вгору