Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.12.1990513-XII
Документ 513-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.12.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про бюджетну систему Української РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 1, ст.2 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про бюджетну систему
Української РСР" ( 512-12 ) з 1 січня 1991 року.
2. Надалі до приведення законодавчих актів Української РСР у
відповідність із Законом Української РСР "Про бюджетну систему
Української РСР" чинні законодавчі акти застосовуються, якщо вони
не суперечать цьому Закону.
3. Раді Міністрів Української РСР до 1 січня 1991 року: внести до Верховної Ради Української РСР пропозиції про
приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність із
Законом Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"; привести у відповідність із названим Законом рішення Уряду
Української РСР; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м.Київ, 5 грудня 1990 року
N 513-XIIвгору