Про утворення у місті Києві Ватутінського і Харківського районів
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30.12.19875120-XI
Документ 5120-XI, поточна редакція — Прийняття від 30.12.1987

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про утворення у місті Києві
Ватутінського і Харківського районів
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 2, ст. 18 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Утворити у місті Києві райони:
Ватутінський - за рахунок розукрупнення Дніпровського району;
Харківський - за рахунок розукрупнення Дарницького,
Московського і Печерського районів.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 30 грудня 1987 р.
N 5120-XIвгору