Документ 511-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. № 511
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189; 2017 р., № 4, ст. 117; 2018 р., № 3, ст. 125) зміни, що додаються.

2. Установити, що оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюється на підставі доручень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465, в редакції, що діяла на день подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2018 р. № 511

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

1. В абзаці першому пункту 4 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого зазначеною постановою, слова “один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця” виключити.

2. У Методиці обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункт 1-1 викласти в такій редакції:

“1-1. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги, розрахований згідно з цією Методикою, не може перевищувати граничних значень, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Граничні значення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги

Випадок

Кількість розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому адвокатом подається акт надання безоплатної вторинної правової допомоги з додатками (далі - акт) до відповідного центру

у разі, коли тривалість стадії процесу (провадження) не перевищує або становить один рік

у разі, коли тривалість стадії процесу (провадження) перевищує один рік

Стадія кримінального провадження*:досудове розслідування

7,5

9,5

у суді першої інстанції

15,5

19,5

у суді апеляційної інстанції

8

10

у суді касаційної інстанції

9

11,5

Стадія провадження у суді під час представництва інтересів клієнта**:першої інстанції

10

13

апеляційної інстанції

5,5

6,5

касаційної інстанції

6

7,5

перегляд рішень за нововиявленими обставинами/за виключними обставинами

5,5

6,5

Територія, де надавалася правова допомога***:


в межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката

3

за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону

4,5

за межами регіону, де розташоване робоче місце адвоката

6

__________
Для розрахунку розміру винагороди адвоката згідно з формулами, наведеними у:
* пунктах 4 і 5 цієї Методики;
** пункті 6 цієї Методики;
*** пункті 8 цієї Методики.”;

2) у пункті 3:

в абзаці сьомому підпункту 3.1 цифри “1,2” і “1,3” замінити відповідно цифрами “1,1” і “1,2”;

у підпункті 3.2:

в абзаці першому слово і цифру “Таблиці 1” замінити словом і цифрами “Таблиці 1-1”;

таблицю 1-1 викласти в такій редакції:

“Таблиця 1-1

Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (Кдій)

Кількість дій

0*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 і більше


Значення коефіцієнта

0,25

1

2

2,53

2,93

3,25

3,42

3,56

3,69

3,8

3,9

”;

у підпункті 3.3:

у таблиці 2 у графі “Значення коефіцієнта” цифри “5”, “2” “3,5” і “5” замінити відповідно цифрами “3”, “1,5”, “2,25” і “3”;

в абзаці третьому цифри “1,5” замінити цифрами “1,25”;

в абзаці четвертому цифру “2” замінити цифрами “1,5”;

у таблиці 3 підпункту 3.5 у графі “Значення коефіцієнта” цифри “1,2”, “1,3”, “1,4” і “1,5” замінити відповідно цифрами “1,1”, “1,2”, “1,3” і “1,4”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому формулу

“Рмед = (2 х Кзас + 4 х Кмед х Кос. кат х Кприп) х Огод х Крез х Кзвіт ,”

замінити такою формулою:

“Рмед = (2 х Кзас + 2 х Кмед х Кос. кат х Кприп) х Огод х Крез х Кзвіт ,”;

в абзаці четвертому цифру “4” замінити цифрою “2”;

в абзаці п’ятому цифру “3” замінити цифрою “2”;

в абзаці дев’ятому цифри “1,5” і “1,75” замінити відповідно цифрами “1,25” і “1,38”;

4) у пункті 5:

у підпункті 5.1:

абзац дев’ятнадцятий після слів “у разі, коли” доповнити словами “під час судового розгляду”;

абзаци двадцятий і двадцять перший викласти в такій редакції:

“у разі, коли під час судового розгляду склад суду змінювався, що призвело до розгляду справи спочатку, - 0,33, помножене на кількість змін складу суду;

Кпов - коефіцієнт, що застосовується у разі, коли на підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення обвинувального акта на доопрацювання внаслідок задоволення клопотання, поданого адвокатом, або повернення обвинувального акта на доопрацювання сталося внаслідок апеляційного оскарження такого акта адвокатом, значення якого становить 0,1, помножене на кількість таких повернень.”;

абзац десятий підпункту 5.2.1 виключити;

таблицю 9 підпункту 5.4 викласти в такій редакції:

“Таблиця 9

Значення окремих заохочувальних коефіцієнтів за результатами здійснення адвокатом захисту на відповідній стадії кримінального провадження (Кi)

Результат

Значення Кі

Примітка

1.

Відмова у задоволенні клопотання прокурора, слідчого щодо обрання особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні злочину, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема:

0,2

застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження у разі, коли такий результат досягнутий після розгляду слідчим суддею, судом подання прокурора, слідчого

із обранням іншого запобіжного заходу

0,13

2.

Заміна або скасування обраного підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:


застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження у разі, коли такий результат досягнутий внаслідок розгляду клопотання, поданого адвокатом

у разі скасування запобіжного заходу

0,2

з обранням іншого запобіжного заходу

0,13

3.

Ухвалення виправдувального вироку або скасування обвинувального вироку та закриття провадження судом апеляційної, касаційної інстанції, Верховним Судом щодо:


застосовується на стадіях провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції та у Верховному Суді у разі виправдання особи за всіма епізодами обвинувачення; у разі, коли особа виправдана у вчиненні кількох злочинів різного ступеня тяжкості, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 4-12 цієї таблиці

злочину з посягання на життя*

1,7

особливо тяжкого злочину

1

тяжкого злочину

0,7

злочину середньої тяжкості

0,5

злочину невеликої тяжкості

0,33

4.

Закриття провадження за відсутності складу злочину, події злочину, у разі невстановлення доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримання щодо:


застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження. У разі, коли провадження закрито щодо кількох злочинів, застосовується один коефіцієнт для максимального ступеня тяжкості злочину. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3, 5-12 цієї таблиці

злочину з посягання на життя*

1

особливо тяжкого злочину

0,7

тяжкого злочину

0,5

злочину середньої тяжкості

0,33

злочину невеликої тяжкості

0,17

5.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям (стаття 45 Кримінального кодексу України), примиренням винного з потерпілим (стаття 46 Кримінального кодексу України), передачею особи на поруки (стаття 47 Кримінального кодексу України), зміною обстановки (стаття 48 Кримінального кодексу України), закінченням строків давності (стаття 49 Кримінального кодексу України)

0,17

застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3, 4, 6-12 цієї таблиці

6.

Зміна правової кваліфікації злочину:


застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження. Коефіцієнти, зазначені в підпункті 1 цього пункту, не можуть одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними у підпункті 2 цього пункту. Коефіцієнти, зазначені в підпункті 1 цього пункту, можуть застосовуватися у разі наявності часткового виправдувального вироку, яким особу виправдано за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-5, 7 цієї таблиці

1) у разі зниження найвищого ступеня тяжкості злочину (за всіма епізодами), у вчиненні якого підозрюється (обвинувачується) особа:


із злочину з посягання на життя* на особливо тяжкий

0,24

із злочину з посягання на життя* на тяжкий

0,54

із злочину з посягання на життя* на середньої тяжкості

0,67

із злочину з посягання на життя* на невеликої тяжкості

0,8

з особливо тяжкого на тяжкий

0,2

з особливо тяжкого на середньої тяжкості

0,47

з особливо тяжкого на невеликої тяжкості

0,67

з тяжкого на середньої тяжкості

0,17

з тяжкого на невеликої тяжкості

0,33

із середньої тяжкості на невеликої тяжкості

0,13

2) у разі зниження максимальної санкції, передбаченої відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, в межах епізоду (групи епізодів) найвищого ступеня тяжкості щодо:


злочину з посягання на життя*

0,16

особливо тяжкого злочину

0,1

тяжкого злочину

0,07

злочину середньої тяжкості

0,05

злочину невеликої тяжкості

0,03

7.

Зменшення кількості епізодів обвинувачення (за кожен епізод):


застосовується на будь-якій стадії кримінального провадження. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-6 цієї таблиці. Максимальне значення коефіцієнта не може перевищувати для:

злочину з посягання на життя - 0,8;

особливо тяжкого злочину - 0,5;

тяжкого злочину - 0,35;

злочину середньої тяжкості - 0,25;

злочину невеликої тяжкості - 0,15.

При цьому застосовується лише одне з наведених максимальних значень для найвищого ступеня тяжкості, за яким зменшено хоча б один епізод


злочину з посягання на життя*

0,16

особливо тяжкого злочину

0,1

тяжкого злочину

0,07

злочину середньої тяжкості

0,05

злочину невеликої тяжкості

0,03

8.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 79, 104 Кримінального кодексу України) за умови:


застосовується на стадіях провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції у разі наявності більше ніж одного епізоду злочинної діяльності. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-5 цієї таблиці

відсутності судимості

0,13

наявності судимості

0,2

9.

Призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 зазначеного Кодексу)

0,27

застосовується на стадіях провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції у разі призначення такого покарання за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості злочину, у скоєнні якого підозрюється, обвинувачується особа. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-5, 10 цієї таблиці

10.

Призначення мінімального строку (розміру) покарання:


застосовується на стадіях провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції у разі призначення такого строку (розміру) покарання за всіма епізодами найвищого ступеня тяжкості злочину, у скоєнні якого підозрюється, обвинувачується особа. Не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-5, 9 цієї таблиці

за відсутності судимості

0,07

за наявності судимості

0,1

11.

Застосування примусових заходів виховного характеру, не пов’язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи, у разі вчинення ним тяжкого злочину або злочину середньої тяжкості:


не може одночасно застосовуватися з коефіцієнтами, зазначеними в пунктах 3-5 цієї таблиці. Може застосовуватися на стадіях провадження в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції

вперше

0,1

в іншому випадку

0,2

12.

Залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанції, Верховному Суді

0,33

застосовується у разі, коли за підсумками розгляду в суді попередньої інстанції досягнуто результати, передбачені пунктами 3-11 цієї таблиці, та за підсумками провадження в суді поточної інстанції такі результати не погіршені”;

5) у пункті 6:

в абзаці першому формулу

“Рпред = (6 + 8 х Кпд + 6 х Кпд інш + 4 х Ксуд 1/п. дій + 8 х Ксуд 2 + 24 х Ксуд 3) х Кос. кат х О год х Кзвіт ,”

замінити такою формулою:

“Рпред = (6 + 8 х Кпд + 6 х Ксуд 1/п.дій + 10 х Ксуд 2 + 26 х Ксуд 3) х Кос. кат х О год х К звіт ,”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Кпд - кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами (за умови відкриття провадження), відзивів на них, відповідних заперечень;”;

абзаци п’ятий і шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку до участі та участь у судовому засіданні (в тому числі складення та подання необхідних процесуальних та інших документів, крім документів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту) в межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, а у разі представництва інтересів свідка, потерпілого чи заявника у кримінальному провадженні - на участь в іншій процесуальній дії;”;

в абзаці дев’ятому цифру “8” замінити цифрами “10”;

в абзаці одинадцятому цифри “24” замінити цифрами “26”;

6) у пункті 7:

в абзаці першому формулу

“Рпр. док = (8 х Кпр. д + 6 х Кпр. д. ін) х Кос. кат х Огод х Кзвіт ,”

замінити такою формулою:

“Рпр. док = (3 + 8 х Кпр. д + 3 х Кпр. д. ін) х Кос. кат х Огод х Кзвіт ,”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“3 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на побачення з клієнтом та збір інформації, необхідної для підготовки процесуальних документів;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

Кпр. д - кількість підготовлених позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження, зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами, відзивів на них, відповідних заперечень;”;

в абзаці п’ятому цифру “6” замінити цифрою “3”;

7) у пункті 8:

в абзаці другому слова “де адвокатові видано доручення” замінити словами “де розташоване робоче місце адвоката”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де розташоване робоче місце адвоката, але у межах відповідного регіону, протягом одного дня;”;

в абзаці шостому слова “де адвокатові видано доручення” замінити словами “де розташоване робоче місце адвоката”.вгору