Про внесення змін до § 118 Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014511
Документ 511-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.10.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 511
Київ

Про внесення змін до § 118 Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до § 118 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 511

ЗМІНИ,
що вносяться до § 118 Регламенту Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1:

1) у першому реченні абзацу другого слова “у семиденний строк” замінити словами “у восьмиденний строк”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Заінтересовані центральні органи виконавчої влади інформують про свою позицію Мінфін у порядку та строки, передбачені пунктом 2 цього параграфа.”.

2. Абзац другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“Центральний орган виконавчої влади за участю заінтересованих органів виконавчої влади готує проект експертного висновку та у восьмиденний строк з дня надходження законопроекту подає Кабінетові Міністрів.

Заінтересований орган виконавчої влади у чотириденний строк інформує про свою позицію центральний орган виконавчої влади для підготовки проекту експертного висновку.

Якщо заінтересований орган виконавчої влади не подав інформацію про свою позицію в установлений строк, вважається, що зауваження до законопроекту відсутні. У такому разі проект експертного висновку подається Кабінетові Міністрів центральним органом виконавчої влади, що його готує, без зазначення позиції заінтересованого органу.

Проект експертного висновку повинен бути завізований керівником центрального органу виконавчої влади, який його підготував.”.вгору