Документ 511-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2004 р. N 511
Київ
Про затвердження Комплексної
програми збереження історичної забудови
м. Кіровограда на 2004-2005 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Комплексну програму збереження історичної забудови
м. Кіровограда на 2004-2005 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2004 р. N 511
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
збереження історичної забудови
м. Кіровограда на 2004-2005 роки

I. Вступ
Кіровоград є своєрідним містом, в якому збереглися до наших
днів численні історичні пам'ятки та архітектурні ансамблі, а також
первісне планування центральної частини з невеликими прямокутними
кварталами та одно-двоповерховими будівлями XVIII-XIX століть.
Місто Єлисаветград (стара назва Кіровограда) засноване
у 1754 році як фортеця св. Єлисавети.
Архітектура міста формувалася впродовж століть під впливом
культур багатьох народів.
Активна урбанізація у другій половині XX століття, зміна
гідрогеологічних умов у руслі р. Інгул, зростання обсягу шкідливих
викидів в атмосферу, підвищення рівня вібрації та природне
старіння призвели до незадовільного технічного стану історичних
будівель.
II. Мета та основні завдання
Метою цієї Програми є забезпечення збереження
історико-архітектурного міського середовища, його регенерація,
реабілітація та використання в сучасних умовах шляхом:
запобігання негативним техногенним та екзогенним процесам, їх
впливу на технічний стан будівель історичної частини міста;
раціонального використання, консервації та реставрації
об'єктів нерухомої культурної спадщини;
створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної
інфраструктури.
Основними завданнями Програми є:
проведення наукових досліджень з виявлення причин руйнування
історичної забудови та моніторингу міського середовища;
забезпечення безперервного містобудівного проектування,
спрямованого на збереження, регенерацію і реабілітацію історичного
міського середовища;
поліпшення екологічних та санітарних умов функціонування
історичної частини міста і створення умов для безпечної
життєдіяльності населення.
III. Основні напрями виконання Програми
Основними напрямами виконання Програми є:
розроблення проекту регенерації історичної частини міста,
іншої необхідної містобудівної та проектно-кошторисної
документації для проведення робіт з нейтралізації негативних
геологічних та гідрологічних процесів, а також
ремонтно-реставраційних робіт;
проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення будинків
і споруд, їх окремих конструкцій з аварійного стану, а також
консерваційних та реставраційних робіт на пам'ятках архітектури;
проведення невідкладних ремонтно-будівельних робіт на
інженерних мережах, об'єктах шляхового господарства, здійснення
необхідних природоохоронних заходів,
IV. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення виконання Програми передбачається
здійснювати за рахунок коштів:
державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власників і користувачів будівель.
Необхідний обсяг фінансування Програми становить 19 933 тис.
гривень (додаток).
V. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють Кіровоградська
облдержадміністрація та Держбуд.
Замовником Програми є Кіровоградська облдержадміністрація.
VI. Очікувані результати
Здійснення визначених у Програмі заходів дасть змогу:
усунути негативні містобудівні, техногенні та екзогенні
фактори і створити умови для безпечної життєдіяльності населення;
створити сучасну міську інфраструктуру із збереженням
своєрідного історико-архітектурного середовища;
активізувати розвиток туризму, в тому числі міжнародного, як
одного з основних джерел залучення інвестицій в економіку
Кіровоградської області.
VII. Заходи
щодо збереження історичної частини
м. Кіровограда
------------------------------------------------------------------ Зміст роботи | Відповідальні за |Розрахункова | виконання | потреба в | | коштах, | |тис. гривень ------------------------------------------------------------------ 1. Виконання облдержадміністрація, 168
інженерно-геологічних виконавчий комітет
вишукувань в історичній міської ради
частині міста
2. Розроблення проекту -"- 840
регенерації історичної
частини міста
3. Виготовлення облдержадміністрація, 597
проектно-кошторисної Держбуд, виконавчий
документації на комітет міської ради
реконструкцію, ремонт і
реставрацію пам'яток
містобудування та
архітектури національного
і місцевого значення
4. Реконструкція аварійної Мінфін, Мінекономіки, 1500
будівлі театру імені облдержадміністрація,
М.Л. Кропивницького виконавчий комітет
міської ради
5. Реставрація та ремонт Держбуд, 500
пам'яток архітектури облдержадміністрація
національного значення в
історичній частині міста
6. Реставрація та ремонт облдержадміністрація, 8500
пам'яток архітектури виконавчий комітет
місцевого значення міської ради
7. Реконструкція та ремонт виконавчий комітет 3800
житлових та міської ради, власники
адміністративних будинків, будівель та релігійні
будівель комунальної та общини (за згодою)
приватної власності,
релігійних общин
8. Реконструкція облдержадміністрація, 2552
каналізаційних колекторів Держжитлокомунгосп,
до просп. Винниченка і по виконавчий комітет
вул. Преображенській та міської ради
капітальний ремонт
головної каналізаційної
насосної станції
9. Реконструкція теплових -"- 1476
мереж і споруд у
центральній частині міста
_________________________
Усього 19933

Додаток
до Програми
НЕОБХІДНИЙ ОБСЯГ
та прогнозовані джерела фінансування
Комплексної програми збереження історичної забудови
м. Кіровограда на 2004-2005 роки
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Розрахункова | За роками | вартість |----------------------------- | | 2004 | 2005 |--------------+--------------+-------------- |усього|у тому |дер-|міс-|інші|дер-|міс-|інші | |числі з|жав-|цеві|дже-|жав-|цеві|дже- | |держав-|ний |бюд-|рела|ний |бюд-|рела | |ного |бюд-|жети| |бюд-|жети| | |бюджету|жет | | |жет | | ------------------------------------------------------------------ 1. Інженерно- 168 75 9 75 9
геологічні та
вишукувальні роботи
2. Проектні роботи 1437 145 50 567 79 567 174
у тому числі:
розроблення проекту 840 420 420
регенерації
історичної частини
міста
інші проектні роботи 597 145 50 147 79 147 174
3. Реконструкція 18328 4412 1150 5691 2925 3262 2375 2925
об'єктів історичної
частини міста
у тому числі:
реконструкція 4028 712 3316 712
інженерних споруд і
мереж
реконструкція, 14300 3700 1150 2375 2925 2550 2375 2925
реставрація та
ремонтні роботи
Усього 19933 6301 1200 6333 3013 3262 3017 3108вгору