Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 510
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня  2015 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 7 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 510

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі - бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - особи).”.

2. Абзац другий підпункту 3 пункту 2 після слів “до санаторіїв” доповнити словом “(відділень)”.

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.”.

4. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

“Повторне взяття на облік проводиться на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви, якщо строк дії зазначеної довідки не закінчився.”.

5. Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Інформація про потребу в путівках подається органами соціального захисту населення до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, до компетенції якого належать питання соціальної політики, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) щороку не пізніше ніж 1 червня та 15 листопада.”.

6. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, проводиться в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, взятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення із санаторно-курортними закладами, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитацію не нижче першої категорії.”.

7. Пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

“18. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Служба (відповідальний виконавець бюджетної програми);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

органи соціального захисту населення.

Відповідальний виконавець за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє кошти, передбачені на оплату послуг санаторно-курортного лікування, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення пропорційно чисельності осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

Оплата послуг санаторно-курортних закладів із санаторно-курортного лікування проводиться розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення в установленому законодавством порядку на підставі укладених договорів та актів наданих послуг.

19. Бюджетні кошти спрямовуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення на:

закупівлю послуг (путівок) із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

закупівлю послуг (путівок) без лікування в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують інвалідів I групи;

оплату проїзду для громадян, що супроводжують інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.”.

8. Перше речення пункту 21 після слів “показники, для” доповнити словами “узагальнення та”.


Публікації документа