Документ 510-XII, попередня редакція — Редакція від 04.01.1991, підстава - 622-XII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про державну податкову службу в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 6, ст.38 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 622-XII ( 622-12 ) від 04.01.91, ВВР, 1991, N 6, ст.39 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про державну податкову
службу в Українській РСР" ( 509-12 ) з моменту його прийняття, за
винятком розділу I. Розділ I в частині створення Головної
державної податкової інспекції Української РСР, фінансування
податкових інспекцій та призначення їх працівників ввести в дію з
1 січня 1992 року. Виконання передбачених Законом Української РСР "Про державну
податкову службу в Українській РСР" ( 509-12 ) функцій Головної
державної податкової інспекції Української РСР на період до 1
січня 1992 року покласти на Державну податкову інспекцію
Міністерства фінансів Української РСР. ( Стаття 1 в редакції Указу ПВР N 622-12 від 04.01.91 )
2. Доручити Раді Міністрів Української РСР: внести до 1 квітня 1991 року на розгляд Верховної Ради
Української РСР пропозиції про приведення республіканських
законодавчих актів у відповідність із Законом Української РСР "Про
державну податкову службу в Українській РСР" ( 509-12 ); до 1 квітня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР
у відповідність із Законом Української РСР "Про державну податкову
службу в Українській РСР" ( 509-12 ); передбачати на 1991 та наступні роки виділення транспорту,
комп'ютерної та обчислювальної техніки, службових приміщень та
інших матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове
будівництво, фінансування витрат по утриманню Державної податкової
служби Української РСР.
3. До приведення республіканського законодавства у
відповідність із Законом Української РСР "Про державну податкову
службу в Українській РСР" ( 509-12 ) застосовуються чинні
законодавчі акти, які не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 грудня 1990 року
N 510-XIIвгору