Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 509
Київ

Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 1 та частини сьомої статті 17 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 509

ПОРЯДОК
визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них

1. Цей Порядок визначає процедуру визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них (далі - міжнародні санкції).

2. У цьому Порядку термін “міжнародні санкції” вживається у значенні, наведеному у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

3. Кабінет Міністрів України приймає рішення про визнання Україною міжнародних санкцій за поданням МЗС.

4. Підставою для внесення МЗС подання Кабінетові Міністрів України є отримання МЗС від міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, іноземних держав офіційного документального підтвердження щодо застосування міжнародних санкцій до визначених осіб (далі - підтвердження).

5. МЗС отримує підтвердження через дипломатичні канали. Підтвердження  повинне містити офіційні відомості з відповідними документами щодо застосування міжнародних санкцій (із зазначенням мети, виду та підстав застосованих міжнародних санкцій, переліку осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції) за підписом керівника (глави) міждержавного об’єднання, міжнародної, міжурядової організації, участь у яких бере Україна, іноземної держави.

6. МЗС у місячний строк після отримання підтвердження вносить за погодженням з Мін’юстом, СБУ, Мінфіном, Мінекономрозвитку та Держфінмоніторингом Кабінетові Міністрів України відповідний проект рішення щодо визнання Україною міжнародних санкцій.

7. МЗС у тижневий строк після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо визнання Україною міжнародних санкцій подає до Держфінмоніторингу відомості (документи) та інформацію, визначені  у  Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3288).

8. Держфінмоніторинг вносить зазначені у пункті 7 цього Порядку відомості (документи) та інформацію до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.


Публікації документа