Документ 508/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи із забезпечення
додержання прав фізичних та юридичних осіб
щодо одержання адміністративних (державних) послуг

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права на
підприємницьку діяльність, забезпечення належного функціонування
дозвільної системи у сфері господарської діяльності, запобігання
проявам корупції під час надання адміністративних (державних)
послуг п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) до 1 вересня 2009 року:
затвердити перелік адміністративних (державних) послуг, які
надаються органами виконавчої влади, державними підприємствами,
установами і організаціями, а також органами місцевого
самоврядування під час здійснення делегованих повноважень, із
зазначенням послуг, суб'єктів їх надання, а для платних послуг -
також їх вартості;
ужити заходів щодо недопущення справляння плати за надання
адміністративних (державних) послуг, якщо відповідно до
законодавства України такі послуги надаються безоплатно або розмір
плати в установленому порядку не визначений;
2) забезпечити, починаючи з 1 вересня 2009 року, здійснення
оплати через органи Державного казначейства України платних
адміністративних (державних) послуг, що надаються органами
виконавчої влади, державними підприємствами, установами і
організаціями, а також органами місцевого самоврядування під час
здійснення делегованих повноважень;
3) вжити у місячний строк після затвердження переліку
адміністративних (державних) послуг, зазначеного в абзаці другому
пункту 1 цієї статті, заходів щодо недопущення органами виконавчої
влади, державними підприємствами, установами і організаціями, а
також органами місцевого самоврядування під час здійснення
делегованих повноважень:
надання послуг, не включених до зазначеного переліку;
вимагання від споживачів адміністративних (державних) послуг
надання документів, не передбачених законодавством для одержання
такої послуги;
передачу, делегування повноважень із надання адміністративних
(державних) послуг іншим суб'єктам (крім випадків, коли можливість
такої передачі, делегування передбачена законом);
4) опрацювати питання створення єдиного веб-сайту
(веб-порталу) з інформацією щодо порядку надання адміністративних
(державних) послуг.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
1) забезпечити розміщення у двомісячний строк у призначених
для прийому громадян приміщеннях органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ і організацій, що надають
адміністративні (державні) послуги, стендів зі зразками необхідних
для одержання адміністративних (державних) послуг документів та
переліком таких документів, інформацією про довідкові телефони,
години прийому громадян, порядок і розміри плати за одержання
послуг;
2) розглянути питання щодо створення в органах виконавчої
влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, що
надають адміністративні (державні) послуги, консультативних
кабінетів, запровадження телефонних довідкових служб з питань
надання адміністративних (державних) послуг;
3) вжити заходів щодо забезпечення функціонування, починаючи
з 1 жовтня 2009 року, у мережі Інтернет веб-сторінок органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з
інформацією про порядок надання відповідних адміністративних
(державних) послуг;
4) вжити заходів щодо впорядкування до 1 листопада 2009 року
годин прийому громадян в органах виконавчої влади, на державних
підприємствах, в установах і організаціях, що надають
адміністративні (державні) послуги, з метою забезпечення
достатності часу та зручності його для споживачів адміністративних
послуг, зокрема, шляхом упровадження "електронної черги", інших
форм управління чергою, створення належних умов у приміщеннях,
призначених для прийому громадян;
5) забезпечити створення у шестимісячний строк з урахуванням
вітчизняного та іноземного досвіду єдиних офісів з надання
адміністративних (державних) послуг.
3. Запропонувати органам місцевого самоврядування затвердити
до 1 вересня 2009 року переліки адміністративних послуг, що
надаються органами місцевого самоврядування, комунальними
підприємствами, установами і організаціями під час здійснення
власних (самоврядних) повноважень органів місцевого
самоврядування, із зазначенням послуг, суб'єктів їх надання, а для
платних послуг - також їх вартості.
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі України забезпечити
здійснення з 1 жовтня 2009 року перевірки додержання прав фізичних
та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних)
послуг.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 липня 2009 року
N 508/2009вгору