Документ 508-2012-п, перша редакція — Прийняття від 31.05.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 508
Київ

Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  постановляє:

1. На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. № 498 “Про утворення Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників” - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. № 1165, затвердити склад Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 508

СКЛАД
Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Ради

Міністр аграрної політики та продовольства, заступник голови Ради

Міністр економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Ради

Начальник відділу науково-технічної політики та впровадження нової техніки і технологій департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Мінагрополітики, секретар Ради

Директор департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Мінагрополітики

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансів аграрного ринку, продовольства та соціального розвитку села управління фінансів АПК та природоохоронних заходів департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Мінфіну

Директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

Начальник відділу розвитку сільськогосподарського та тракторного машинобудування департаменту промислової політики Мінекономрозвитку

Заступник Голови Держпідприємництва

Голова правління Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” (за згодою)

Директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (за згодою)

Директор Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук (за згодою)

Директор державного підприємства “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування” (за згодою)

Голова ради асоціації підприємств - виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу “Украгромаш” (за згодою)

Голова правління ТОВ науково-виробниче підприємство “БілоцерківМАЗ” (за згодою)

Генеральний директор ПАТ “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе” (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 508

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2679; 2004 р., № 46, ст. 3021; 2005 р., № 27, ст. 1567; 2007 р., № 14, ст. 533, № 76, ст. 2811; 2009 р., № 44, ст. 1479; 2010 р., № 41, ст. 1346; 2012 р., № 12, ст. 445), слова “Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників” замінити словом “Мінагрополітики”.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360):

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“головою Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників”;

абзац четвертий підпункту 2-4 виключити.

3. У Положенні про Міжвідомчу експертну раду з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 679 “Деякі питання Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1308):

абзац п’ятий пункту 3 виключити;

пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розробляє пропозиції та рекомендації  з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.”.

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2003; 2011 р., № 11, ст. 486):

у пункті 2 слова “Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників” замінити словом “Мінагрополітики”;

у тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” у всіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”.

5. У пункті 3-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408; 2011 р., № 11, ст. 486, № 67, ст. 2589, № 71, ст. 2684, № 84, ст. 3061; 2012 р., № 1, ст. 27), слова “Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників і конкурсною комісією з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу” замінити словом “Мінагрополітики”.вгору