Документ 507/99, не набрав чинності, поточна редакція — Не вступив в дію від 16.06.1999, підстава - 744-XIV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про списання та реструктуризацію заборгованості
сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних
підприємств за отриманими бюджетними позичками

( Указ не вступив в дію в зв'язку з відхиленням проекту Закону
України про списання та реструктуризацію заборгованості
сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних
підприємств за отриманими бюджетними позичками згідно з
Постановою ВР N 744-XIV ( 744-14 ) від 16.06.99 )

З метою підтримки сільськогосподарського виробництва і
поліпшення фінансового становища сільськогосподарських
товаровиробників, що потерпіли від стихійного лиха, а також
заготівельних підприємств, з якими укладалися угоди на закупівлю
зерна, та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Списати з сільськогосподарських товаровиробників, що
потерпіли від стихійного лиха і не мають можливості розрахуватися
з боргами, та заготівельних підприємств, з якими зазначені
товаровиробники укладали угоди на закупівлю зерна, заборгованість
за станом на 1 липня 1998 року за отриманими в 1994-1996 роках
бюджетними позичками, включаючи грошові аванси, натуральні
насіннєві і фуражні позички, для закупівлі зерна до державних
ресурсів за державним замовленням (контрактом).
2. Списати з сільськогосподарських товаровиробників
Закарпатської області, що потерпіли від стихійного лиха і не мають
можливості розрахуватися з боргами, та заготівельних підприємств,
з якими зазначені товаровиробники укладали угоди на закупівлю
зерна, заборгованість за отриманими в 1997-1998 роках бюджетними
позичками, включаючи натуральні, для закупівлі зерна до державних
ресурсів.
3. Реструктуризувати заборгованість Кононівського
хлібоприймального підприємства (Черкаська область), відкритого
акціонерного товариства "Первомайська реалізаційна база"
(Миколаївська область), відкритого акціонерного товариства
"Сарненський комбінат хлібопродуктів" (Рівненська область),
Харківського дочірнього підприємства державної акціонерної
компанії "Хліб України" за бюджетними позичками, наданими для
закупівлі продовольчого зерна та сортового насіння за державним
замовленням у 1995-1997 роках і використаними на розвиток
матеріально-технічної бази, з поквартальним її погашенням за
рахунок власних коштів, починаючи з 1 квітня 1999 року і до
1 січня 2004 року.
4. Продовжити до 1 жовтня 1999 року строк повернення
заборгованості сільськогосподарських товаровиробників, що
потерпіли від стихійного лиха і перебувають у скрутному
фінансовому становищі, а також заготівельних підприємств, з якими
зазначені товаровиробники укладали угоди на закупівлю зерна, за
отриманими в 1994-1998 роках бюджетними позичками, включаючи
натуральні, грошові аванси, для закупівлі зерна до державних
ресурсів.
5. Віднести на зменшення заборгованості за бюджетними
позичками, наданими заготівельним підприємствам для закупівлі
зерна до державних ресурсів, різницю між ціною придбання зерна та
ціною його реалізації (за вирахуванням витрат на зберігання і
реалізацію), якщо таке зерно було використано для розрахунків з
оптовими постачальниками мінеральних добрив та пально-мастильних
матеріалів.
6. Перелік сільськогосподарських товаровиробників і
заготівельних підприємств, щодо яких списується,
реструктуризується заборгованість за бюджетними позичками
відповідно до статей 1, 2 і 4 цього Указу, із зазначенням сум
такої заборгованості, а також суми заборгованості, що підлягають
реструктуризації відповідно до статті 3 цього Указу, визначає
Кабінет Міністрів України за результатами їх
фінансово-господарської діяльності.
Кабінету Міністрів України затвердити в місячний строк
переліки та визначити суми заборгованості, зазначені у частині
першій цієї статті.
7. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
8. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 1999 року
N 507/99вгору