Документ 507/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.12.2000, підстава - 2121-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
Про внесення доповнення до статті 21 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 3, ст. 7 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 21 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281;
Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.76, N 26,
ст.277; 1996 р., N 3, ст.11) доповнити словами: "крім сплати
ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену
вартість при імпорті товарів (послуг)".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 507/96-ВРвгору