Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 27.05.2009507
Документ 507-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 04.12.2013, основание - 850-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 травня 2009 р. N 507
Київ
Про затвердження Порядку здійснення
рятувальних заходів
на об'єктах туристичних відвідувань
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1361 ( 1361-2011-п ) від 28.12.2011
N 850 ( 850-2013-п ) від 21.11.2013 }

Відповідно до статті 13 Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення рятувальних заходів на об'єктах
туристичних відвідувань, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2009 р. N 507
ПОРЯДОК
здійснення рятувальних заходів на
об'єктах туристичних відвідувань
{ У тексті Порядку слова "пошуково-рятувальні роботи" у всіх
відмінках замінено словами "аварійно-рятувальні та інші
невідкладні роботи" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2013-п ) від 21.11.2013 }

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення в межах України
Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту, державними та
комунальними аварійно-рятувальними службами, аварійно-рятувальними
службами підприємств, установ та організацій, яким належать чи які
обслуговують об'єкти туристичних відвідувань (далі -
аварійно-рятувальна служба), рятувальних заходів на таких об'єктах
та надання необхідної допомоги туристам (екскурсантам), що
опинилися в надзвичайній ситуації техногенного або природного
характеру (далі - заходи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1361
( 1361-2011-п ) від 28.12.2011 }
2. Здійснення аварійно-рятувальною службою заходів
передбачає:
1) забезпечення оповіщення про надзвичайну ситуацію
техногенного або природного характеру, у якій опинилися туристи
(екскурсанти) (далі - надзвичайна ситуація);
2) забезпечення чергування;
3) вибір шляхів (підходів) до місця виникнення надзвичайної
ситуації;
4) утворення груп, які безпосередньо проводитимуть
аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, та їх доставку до
місця виникнення надзвичайної ситуації (далі - пошуково-рятувальні
групи);
5) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт на об’єктах туристичних відвідувань відповідно до порядку,
що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими
нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях; { Підпункт 5 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2013-п )
від 21.11.2013 }
6) надання необхідної, зокрема невідкладної медичної допомоги
потерпілим особам, транспортування зазначених осіб до найближчих
медичних закладів чи населених пунктів;
7) евакуацію туристів (екскурсантів).
3. У разі виникнення надзвичайної ситуації керівник
аварійно-рятувальної служби оцінює її характер, місце, обсяг
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, визначає сили та
засоби, необхідні для їх проведення, приймає рішення про
здійснення рятувальних заходів та призначення керівників
пошуково-рятувальних груп. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2013-п ) від
21.11.2013 }
4. Заходи, зокрема аварійно-рятувальні та інші невідкладні
роботи, здійснюються аварійно-рятувальною службою згідно з планом,
що складається з урахуванням зони її відповідальності, ризику
виникнення на об'єктах туристичних відвідувань надзвичайної
ситуації, особливостей та умов їх розташування, туристичних
маршрутів, місця виникнення надзвичайної ситуації та шляхів
(підходів) до нього, інших факторів, що істотно впливають на
організацію робіт.
5. Пошуково-рятувальні групи проходять в установленому
порядку інструктаж з питань проведення пошуку та рятування
туристів (екскурсантів).
6. Для здійснення заходів, зокрема аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт, доставки до місця надзвичайної ситуації
пошуково-рятувальних груп, предметів спеціального оснащення і
вантажів та виконання невідкладних робіт, можуть надаватися на
договірних засадах підприємствами, установами та організаціями
засоби зв'язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси.
7. Керівник аварійно-рятувальної служби забезпечує: { Абзац
перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2013-п ) від
21.11.2013 }
1) загальне керівництво роботами;
2) зв'язок з органами влади, керівником, іншими працівниками
об'єкта туристичних відвідувань; { Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1361 ( 1361-2011-п ) від 28.12.2011 }
3) збір даних про обстановку в місці виникнення надзвичайної
ситуації, їх аналіз та узагальнення;
4) залучення в установленому порядку до проведення робіт
громадських організацій або громадян за їх згодою, засобів
зв'язку, транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів
підприємств, установ та організацій.
8. Керівник пошуково-рятувальної групи забезпечує:
1) постійну готовність групи до проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
2) переміщення групи до місця виникнення надзвичайної
ситуації;
3) дотримання вимог безпеки рятувальниками на підходах до
місця виникнення надзвичайної ситуації та під час проведення
робіт;
4) підтримання постійного зв’язку та надання керівникові
аварійно-рятувальної служби оперативної інформації про хід
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; { Підпункт 4 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2013-п )
від 21.11.2013 }
5) усунення впливу небезпечних факторів на життя або стан
здоров'я туристів (екскурсантів);
6) своєчасне надання у разі потреби невідкладної медичної
допомоги потерпілим особам, організацію їх безпечного
транспортування до найближчих медичних закладів чи населених
пунктів;
7) цільове використання засобів зв'язку, транспорту та інших
матеріально-технічних ресурсів.
9. Залежно від обставин, що склалися в місці виникнення
надзвичайної ситуації, керівник пошуково-рятувальної групи приймає
рішення щодо:
1) проведення евакуаційних заходів;
2) часткове або повне зупинення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, зокрема у разі виникнення прямої загрози життю
або стану здоров’я рятувальників, потерпілих та інших осіб, з
негайним інформуванням про це керівника аварійно-рятувальної
служби; { Підпункт 2 пункту 9 в редакції Постанови КМ N 850 ( 850-2013-п )
від 21.11.2013 }
3) необхідності залучення для проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт додаткових сил та засобів.
9-1. Органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів, що
спрямовані на забезпечення безпеки туристів (екскурсантів) на
об'єктах туристичних відвідувань та інформування суб'єктів
туристичної діяльності про виникнення загрози безпеці туристів
(екскурсантів) у місці їх тимчасового перебування. { Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1361
( 1361-2011-п ) від 28.12.2011 }
9-2. Суб'єкти туристичної діяльності інформують туристів
(екскурсантів) про виникнення всіх загроз їх безпеці в місцях
тимчасового перебування, вживають заходів, що спрямовані на
сприяння аварійно-рятувальній службі у наданні оперативної
допомоги особам, які постраждали під час подорожі, у тому числі з
їх тимчасового розміщення та харчування у період здійснення
рятувальних заходів. { Порядок доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ N 1361
( 1361-2011-п ) від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2013-п ) від 21.11.2013 }
10. Право припинити або закінчити в установленому порядку
здійснення заходів, зокрема аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт, надається керівникові аварійно-рятувальної
служби, який приймав рішення про їх здійснення.

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 850
( 850-2013-п ) від 21.11.2013 }вверх