Документ 506-98-п, попередня редакція — Редакція від 08.12.1999, підстава - 2219-99-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 1998 р. N 506
Київ
Про затвердження Положення про порядок пооб'єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення,
які не здійснюють плату за спожитий природний газ
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )

З метою забезпечення дисципліни газоспоживання та своєчасних
розрахунків за використаний природний газ Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок пооб'єктного припинення
газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ (додається).
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти
Державній інспекції з енергозбереження, газотранспортним та
газозбутовим організаціям у виконанні вимог цього Положення.
( Абзац другий постановляючої частини із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 1998 р. N 506
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок пооб'єктного припинення газопостачання
споживачам, крім населення, які не здійснюють плату
за спожитий природний газ
1. Це Положення визначає порядок дій постачальників
природного газу і його споживачів усіх форм власності та видів
діяльності щодо припинення постачання природного газу відповідно
до укладених між ними договорів у зв'язку з порушенням терміну
періодичності розрахунків за природний газ і послуги за його
транспортування, а також у разі відмови підприємств
використовувати резервні види палива за графіками, затвердженими
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
2. Припинення подачі природного газу споживачам здійснюється
постачальником природного газу, газозбутовою, нафтогазовидобувною
організацією чи газотранспортним підприємством або за їх
дорученням Державною інспекцією з енергозбереження на вхідній
засувній арматурі газопроводів, що перебувають на балансі
відповідних споживачів природного газу. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від
08.12.99 )
3. Про припинення газопостачання постачальник природного газу
не менш як за п'ять діб надсилає споживачеві письмове
повідомлення, в якому зазначає підстави, дату і час, з якого
споживач повинен самостійно припинити споживання природного газу.
Одночасно про термін припинення газопостачання постачальник
природного газу інформує місцеві органи виконавчої влади.
4. У разі невиконання споживачем вимог постачальника
природного газу про припинення безоплатного споживання природного
газу постачальник звертається до газозбутової, нафтогазовидобувної
організації чи газотранспортного підприємства, до мереж яких
підключені споживачі, та до Державної інспекції з енергозбереження
з вимогою відключити споживачів, що заборгували за спожитий
природний газ, на вхідній засувній арматурі чи газоспоживному
обладнанні. Робота з відключення газопостачання виконується
газозбутовою, нафтогазовидобувною організацією, газотранспортним
підприємством чи Державною інспекцією з енергозбереження на
підставі договору між ними і постачальником природного газу.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
5. Термін припинення газопостачання, що встановлюється в
письмовому попередженні або приписі, не повинен перевищувати трьох
діб з урахуванням закінчення технологічного циклу
підприємства-споживача та підготовчих до відключення робіт. На підприємствах металургійної та хімічної промисловості цей
термін може бути продовжений до закінчення технологічного циклу,
але не повинен перевищувати п'яти діб. Заходи щодо припинення газопостачання боржникам здійснюються
до погашення ними заборгованості та відшкодування витрат на
відновлення газопостачання. Підключення проводиться за чергою,
враховуючи пріоритет поточних робіт газопостачальних організацій
та Державної інспекції з енергозбереження. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
6. Після отримання письмового попередження або припису
керівник підприємства-споживача з метою уникнення аварійних
ситуацій, травматизму, пошкодження обладнання, негативних
екологічних та інших наслідків зобов'язаний вжити необхідних
заходів для підготовки газоспоживного обладнання до безпечного
припинення газопостачання у термін, зазначений у письмовому
попередженні або приписі Державної інспекції з енергозбереження
(постачальника газу, газозбутової, нафтогазовидобувної організації
чи газотранспортного підприємства). ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 2219 ( 2219-99-п ) від
08.12.99 )
7. Відключення вхідної засувної арматури здійснюється
працівниками підприємства-споживача, які обслуговують зазначені
газопроводи чи газоспоживні агрегати, на підставі письмового
попередження або припису, про що Державною інспекцією з
енергозбереження (газозбутовою, нафтогазовидобувною організацією
чи газотранспортним підприємством) складається відповідний акт про
відключення від газових мереж та пломбування вхідної засувної
арматури. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2219 ( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
8. Посадові особи, за рішенням яких здійснюється припинення
постачання природного газу, несуть відповідальність за
обгрунтованість таких рішень та своєчасність попередження
споживача.
9. У разі самовільного поновлення газоспоживання та
примусового припинення газопостачання відключення здійснюється
шляхом встановлення заглушки на вхідному газопроводі працівниками
газозбутової або нафтогазовидобувної організації чи
газотранспортного підприємства разом з Державною інспекцією з
енергозбереження. Посадові особи, винні у самовільному поновленні
газоспоживання, несуть відповідальність згідно із законодавством. За наслідки, пов'язані з припиненням газопостачання у
примусовому порядку, персональну відповідальність несуть керівники
підприємств, організацій та установ - споживачів природного газу. Пооб'єктне припинення та поновлення газопостачання
здійснюється відповідно до вимог технологічних інструкцій та
правил безпеки в газовому господарстві. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )
10. Відновлення газопостачання споживачам здійснюється у
разі: сплати боргів за використаний природний газ та послуги з його
транспортування, підтвердженої газопостачальною організацією та
газотранспортним підприємством; обстеження Державною інспекцією з енергозбереження
газоспоживного обладнання щодо надійності та готовності його до
прийому і ефективного використання природного газу та видачі нею
дозволу на пуск природного газу; оплати споживачем витрат Державної інспекції з
енергозбереження (газозбутової, нафтогазовидобувної організації чи
газотранспортного підприємства) на виконання робіт, пов'язаних з
припиненням та поновленням газопостачання.
Пуск природного газу на газоспоживне обладнання без дозволу
Державної інспекції з енергозбереження забороняється. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2219
( 2219-99-п ) від 08.12.99 )вгору