Документ 506-V, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2014, підстава - 1556-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1556-VII ( 1556-18 ) від 01.07.2014, ВВР,
2014, N 37-38, ст.2004 }
Про внесення змін до Закону України "Про
вищу освіту" щодо граничного віку кандидатів
на посади керівника вищого навчального
закладу та керівника факультету
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.83 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини першої статей 39 і 40 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 20, ст. 134) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 грудня 2006 року
N 506-Vвгору