Документ 504-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. № 504
Київ

Про затвердження Порядку використання грантів, передбачених для здійснення заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та малярії в Україні

Відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання грантів, передбачених для здійснення заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та малярії в Україні, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 504

ПОРЯДОК
використання грантів, передбачених для здійснення заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та малярії в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, які передбачені для здійснення заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та малярії в Україні (далі - гранти).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”.

3. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають під час використання грантів основними реципієнтами, які є розпорядниками бюджетних коштів (далі - основні реципієнти).

4. Гранти надаються згідно з договорами, укладеними між Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) та основними реципієнтами.

У договорах про надання субгрантів, укладених між основними реципієнтами та субреципієнтами, можуть визначатися обсяги субгрантів та напрями їх використання.

5. МОЗ здійснює координацію заходів щодо використання грантів основними реципієнтами.

6. Субреципієнтами можуть бути юридичні особи (резиденти), які визначені основним реципієнтом у порядку, встановленому Глобальним фондом, для виконання програм Глобального фонду в Україні (далі - програми) та отримують для їх виконання субгранти.

7. Субреципієнти:

1) здійснюють заходи щодо виконання програм;

2) здійснюють закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з вимогами Глобального фонду у сфері управління закупівлями та постачанням, а також процедурою, погодженою з Глобальним фондом, укладають відповідні договори та здійснюють платежі за рахунок субгрантів;

3) відкривають рахунки:

як розпорядники бюджетних коштів - в органах Казначейства за коштами спеціального фонду державного або місцевого бюджету;

як інші юридичні особи (резиденти) - в установах банків у національній валюті.

8. Органи Казначейства перераховують за дорученнями основних реципієнтів субгранти на рахунки субреципієнтів у встановленому порядку.

9. Субгранти надаються основним реципієнтом субреципієнтам на безоплатній та безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога) та спрямовуються згідно з договорами про надання субгрантів.

10. Залишки субгрантів на спеціальних рахунках зберігаються та використовуються відповідно до частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України.

11. Залишки субгрантів на рахунках субреципієнтів на дату завершення виконання програм повертаються основним реципієнтам відповідно до договорів про надання субгрантів.

12. У договорах про закупівлю товарів (робіт, послуг), які укладаються субреципієнтами на строк, що перевищує один бюджетний рік, визначається плановий обсяг субгрантів за роками.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням грантів та субгрантів, здійснюються в установленому порядку.

14. Для забезпечення проведення поточного моніторингу виконання програм субреципієнти подають основним реципієнтам згідно з договорами про надання субгрантів картку моніторингу виконання програми за підсумками півріччя та щорічний звіт про виконання програми, а заключного моніторингу - підсумковий звіт про виконання програми відповідно до визначених у ній критеріїв.

15. Форма і строки подання картки та звітів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, встановлюються основними реципієнтами згідно з договорами про надання субгрантів.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання грантів та субгрантів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

17. Основні реципієнти здійснюють контроль за цільовим використанням субгрантів згідно з договорами про їх надання.

18. У разі порушення законодавства під час виконання програм основні реципієнти та субреципієнти несуть відповідальність відповідно до законодавства.вгору