Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009504
Документ 504-2009-п, перша редакція — Прийняття від 27.05.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 травня 2009 р. N 504
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 1 "в" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29,
ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417)
доповнити після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"Надбавка не встановлюється сільським, селищним головам, їх
заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату
сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.".
У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим.
2. Збільшити на 50 відсотків посадові оклади сільських,
селищних голів, їх заступників та керівних працівників і
спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих
органів, затверджені додатком 54 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору