Про порядок введення в дію Закону України "Про космічну діяльність"
Постанова Верховної Ради України від 15.11.1996503/96-ВР
Документ 503/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 15.11.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про космічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 1, ст. 3 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про космічну діяльність"
( 502/96-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з цим
Законом; привести рішення Уряду України у відповідність з Законом
України "Про космічну діяльність"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що не відповідають цьому
Закону.
3. Кабінету Міністрів України у першому півріччі 1997 року
подати на затвердження Верховної Ради України проект
Загальнодержавної (Національної) космічної програми України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 503/96-ВРвгору