Документ 502-VI, перша редакція — Прийняття від 04.09.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо порядку звільнення Генерального прокурора України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.357 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини першої статті 2 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233) викласти у такій
редакції: "Генеральний прокурор України призначається на посаду та
звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 вересня 2008 року
N 502-VIвгору