Документ 500-99-п, попередня редакція — Редакція від 11.03.2011, підстава - 169-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1999 р. N 500
Київ
Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом
етиловим і плодовим, алкогольними напоями
та тютюновими виробами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 230 ( 230-2010-п ) від 02.03.2010
N 169 ( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1002 ( 1002-2000-п ) від 21.06.2000
N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 230 ( 230-2010-п ) від 02.03.2010
N 169 ( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ У Постанові слова "Комітет з монополії на виробництво та
обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", "Державний комітет з монополії на виробництво
та обіг спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" та "Держспецмонополія" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Міністерство фінансів" та "Мінфін" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1002
( 1002-2000-п ) від 21.06.2000 }

З метою впровадження механізму здійснення контролю за оптовою
торгівлею спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами і забезпечення захисту інтересів держави у цій
сфері Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 230 ( 230-2010-п ) від 02.03.2010, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями
та тютюновими виробами (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок
видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 8, ст. 300) зміни і
доповнення, що додаються.
3. Установити, що раніше видані ліцензії на право оптової
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами є дійсними
протягом терміну, на який вони видані, за умови їх перереєстрації
у тримісячний термін з дня набрання чинності цією постановою.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами, зобов'язані протягом зазначеного терміну подати
Міністерству фінансів такі документи:
заяву на перереєстрацію ліцензії, оформлену за встановленим
цим Комітетом зразком;
нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
нотаріально засвідчену копію довідки про включення суб'єкта
підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України;
нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують
права власності, оренди або іншого використання складських
приміщень;
довідку державної податкової інспекції про відсутність у
суб'єкта підприємницької діяльності заборгованості з обов'язкових
платежів до бюджету.
У разі коли така перереєстрація не буде проведена протягом
установленого терміну, дія ліцензії зупиняється.
4. Державному комітетові статистики за поданням Міністерства
фінансів затвердити форму державної статистичної звітності щодо
обсягів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів
суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють оптову
торгівлю зазначеною продукцією.
5. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у
двотижневий термін передачу до відповідних територіальних
управлінь Міністерству фінансів:
журналів реєстрації (реєстрів) раніше оформлених ліцензій на
право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами;
комплектів документів, на підставі яких видано ліцензії
суб'єктам підприємницької діяльності;
невикористаних бланків ліцензій на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами.
6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування у
газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 500
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 230 ( 230-2010-п ) від 02.03.2010, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
{ У тексті Положення слова "Міністерство фінансів"
в усіх відмінках замінено словом "Департамент" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010 }

1. Це Положення визначає порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі
спиртом етиловим і плодовим (далі - спирт), алкогольними напоями
та тютюновими виробами (коди виробів за Гармонізованою системою
опису і кодування товарів 22.04 - 22.08, 24.02, 24.03, 29.02). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
2. Видача ліцензій на право оптової торгівлі спиртом,
алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється у порядку
та відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

5. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями і тютюновими виробами видаються Департаментом контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової служби (далі - Департамент) терміном
на 5 років. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010 }

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 230
( 230-2010-п ) від 02.03.2010 }

8. Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами видаються за наявності необхідних складських
приміщень і відповідної матеріально-технічної бази (стенд або
вітрина із зразками продукції в асортименті, робочими місцями для
оформлення документів і укладання угод, реєстраторами
розрахункових операцій для розрахунків з покупцями готівкою,
обладнанням для перевірки справжності марок акцизного збору).
Приміщення повинні бути телефонізовані, електрифіковані, обладнані
охоронною і пожежною сигналізацією, а також відповідати іншим
вимогам, встановленим для підприємств торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 450
( 450-2001-п ) від 06.05.2001 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

11. У разі подання документів на одержання ліцензії з
порушенням вимог щодо їх оформлення вони повертаються заявнику з
відміткою про зміст порушення. Термін розгляду документів при
цьому поновлюється після подання заявником виправлених документів.
З поверненням заявнику документів та їх наступним поданням
робляться відповідні відмітки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів.
12. Про відмову у видачі ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності сповіщається у письмовій формі із зазначенням причин
відмови.
Рішення про відмову може бути оскаржене у порядку,
визначеному законодавством.
13. Для ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями та тютюновими виробами використовуються бланки ліцензій
єдиного зразка, затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 р. N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2035). { Абзац
перший пункту 13 в редакції Постанови КМ N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
Облік надходження і використання бланків ліцензій ведеться
відповідно до вимог законодавства.
У ліцензії зазначаються:
на лицьовому боці:
найменування та ідентифікаційний код органу, що її видав;
для юридичних осіб - найменування та місцезнаходження, для
фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані
(серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
реєстраційний номер та дата реєстрації;
термін дії;
дата видачі;
посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка
підписала ліцензію;
на зворотному боці:
відмітки про внесення щорічної плати за ліцензію;
адреси місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
14. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями та тютюновими виробами підписуються директором
Департаменту або його заступником і скріплюються печаткою
Департаменту. { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 230 ( 230-2010-п ) від
02.03.2010 }
15. Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями і тютюновими виробами видається заявникові у разі
пред'явлення ним документа, що посвідчує особу (для фізичних
осіб), або уповноваженому на це представнику заявника.
16. Видача ліцензій здійснюється тільки за умови подання
довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження
коштів до бюджету, визначеного законодавством, на підставі поданої
заявником копії платіжного доручення (з відміткою установи банку
про сплату). Зазначені документи зберігаються в особовій справі
суб'єкта підприємницької діяльності в Департаменті. { Абзац перший
пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }
Відмітка про внесення плати за ліцензію на наступний рік
проставляється на оригіналі ліцензії на підставі поданих до
Департаменту документів, зазначених у цьому пункті, а також
довідки державної податкової інспекції про відсутність
заборгованості перед бюджетом. Плата вноситься щороку.
Без відмітки про внесення чергових платежів дія ліцензії
призупиняється. { Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 169 ( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }
17. Формування, ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
здійснюється у порядку та відповідно до вимог, встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N
1658 ( 1658-2000-п ) "Про затвердження Порядку формування, ведення
і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до
Єдиного ліцензійного реєстру" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 45, ст. 1937). { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
18. Про видачу ліцензії Департамент у письмовій формі
повідомляє в п'ятиденний термін державну податкову адміністрацію
за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності.
19. Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали
ліцензії на право оптової торгівлі, подають Департаменту
щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіти про
обсяги реалізації продукції за формою, затвердженою Державною
службою статистики. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 169 ( 169-2011-п ) від
02.03.2011 }
20. Призупинення дії ліцензії та її анулювання здійснюється
в порядку, встановленому Законом України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ). { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001; в редакції Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 169
( 169-2011-п ) від 02.03.2011 }

22. Рішення про зупинення чи анулювання дії ліцензії на право
оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими
виробами доводиться Департаментом у письмовій формі до відома
суб'єкта підприємницької діяльності і державної податкової
інспекції у п'ятиденний термін із зазначенням причин.
23. Департамент та інші органи виконавчої влади у межах їх
компетенції, визначеної законодавством, здійснюють контроль за
додержанням встановлених вимог до оптової торгівлі продукцією, на
яку видана ліцензія.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1999 р. N 500
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 1996 р. N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами"

1. У назві та пункті 1 постанови слова "оптової торгівлі"
виключити.
2. У Тимчасовому порядку видачі ліцензій на право імпорту,
експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого
зазначеною постановою:
а) у назві і тексті слова "оптової торгівлі" виключити;
б) у пункті 2 друге речення після слів "уповноваженими ним
органами" доповнити словами "за погодженням з Комітетом з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів";
в) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. У разі коли Кабінет Міністрів України уповноважує
підприємства - виробників спирту етилового, коньячного і плодового
експортувати його, ці підприємства звільняються в межах обсягів
власного виробництва від плати за ліцензію на право експорту цієї
продукції";
г) у пункті 17 слова "при Мінекономіки" виключити;
д) пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це
орган, що видав ліцензію, та подати заяву на видачу дубліката
ліцензії";
е) абзац перший пункту 26 викласти у такій редакції:
"26. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими на те
МЗЕЗторгом органами у районах, районах у містах Києві та
Севастополі, а у містах обласного підпорядкування - виконкомами
міських Рад за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності
за погодженням з територіальними управліннями Комітету з монополії
на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів терміном на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації
у відповідній державній податковій інспекції, а в сільській
місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем
торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.";
є) абзац перший пункту 27 після слів "на право" доповнити
словом "роздрібної".



вгору