Документ 500-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. № 500
Київ

Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо реалізації до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків (далі - експериментальний проект) відповідно до статті 38 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” та статті 30 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”.

2. Установити, що:

1) експериментальний проект:

реалізується Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою в межах фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком зазначеної Установи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;

передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору;

2) під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання спрямовується на:

створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до вимог, передбачених підпунктом 2 пункту 3 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 730);

розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;

покращення інвестиційного клімату в Україні.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

1) затвердити:

положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, умови його проведення та процедуру моніторингу і звітування учасників відбору з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”;

порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків;

2) оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на своєму офіційному веб-сайті;

3) подати до 31 березня 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати оцінки впливу реалізації експериментального проекту на розвиток сфери інтелектуальної власності та результати реалізації експериментального проекту.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
вгору