Документ 500-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2017, підстава - 1035-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 травня 2008 р. N 500
Київ
Про порядок розрахунку вартості експортованих брухту
легованих чорних металів, брухту кольорових металів
та напівфабрикатів з їх використанням
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1035 ( 1035-2016-п ) від 28.12.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1217 ( 1217-2011-п ) від 30.11.2011
N 1035 ( 1035-2016-п ) від 28.12.2016 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про ставки вивізного
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням"
( 441-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення цін на кольорові метали, що
додається.
2. Установити, що:
рішення стосовно задекларованої митної вартості брухту
легованих чорних металів та брухту кольорових металів,
передбачених статтею 1 Закону України "Про ставки вивізного
(експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням"
( 441-16 ), приймається митним органом; { Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1035 ( 1035-2016-п )
від 28.12.2016 }
рішення стосовно задекларованої митної вартості продуктів
(напівфабрикатів) з використанням легованих чорних металів,
кольорових металів та їх сплавів, а також виробів з використанням
таких металів, передбачених статтею 1 Закону України "Про
ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних
металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх
використанням" ( 441-16 ), приймається митним органом з
урахуванням інформації, зазначеної у ліцензії на експорт таких
товарів.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1035
( 1035-2016-п ) від 28.12.2016 }

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі: { Абзац
перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1217 ( 1217-2011-п ) від 30.11.2011 }
1) запровадити проведення щомісячного моніторингу цін
основних кольорових металів на світових біржах (Лондонська біржа
металів - LME, Нью-Йоркська торгова біржа - NYMEX); { Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1217 ( 1217-2011-п ) від 30.11.2011 }
2) забезпечити:
до третього числа поточного місяця за результатами проведення
зазначеного моніторингу визначення середнього рівня цін на
кольорові метали відповідно до затвердженого цією постановою
Порядку;
до п'ятого числа поточного місяця розміщення інформації про
середні рівні цін на кольорові метали на офіційному веб-сайті та
офіційне доведення такої інформації до Державної митної служби.
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2008 р. N 500
ПОРЯДОК
визначення цін на кольорові метали

1. Цей Порядок запроваджує механізм визначення цін на
кольорові метали відповідно до котирувань кольорових металів на
світових біржах (Лондонська біржа металів - LME, Нью-Йоркська
торгова біржа - NYMEX).
2. У цьому Порядку вживаються такі абревіатури:
LME OFFICIAL PRICES - офіційні ціни на кольорові метали, які
котируються на LME та інформація про які розміщується на
офіційному сайті LME як результат ціноутворення внаслідок біржових
операцій протягом одного біржового дня;
3 Month Bid - тримісячна ціна купівлі (купівля з поставкою
через три місяці);
Cash Bid - негайна (на день визначення ціни) ціна купівлі;
3 Month Offer - тримісячна ціна продажу (продаж з поставкою
через три місяці);
Cash Offer - негайна (на день визначення ціни) ціна продажу;
S med - середня величина котирування за календарний місяць.
Визначається як середньоарифметична величина відповідних
котирувань за календарний місяць та застосовується під час
визначення цін на брухт легованих чорних металів та брухт
кольорових металів, до складу яких входить два або більше
компонентів, з урахуванням їх хімічного складу і відсоткового
вмісту відповідно до експортного сертифіката якості.
{ S - знак суми }
3. Розрахунок цінових показників проводиться за такими
формулами:
S 3 Month Bid = (3 Month Bid + 3 Month Bid + ...
1 2
+ 3 Month Bid )/n,
n
де - S 3 Month Bid - середньомісячне котирування тримісячної
ціни купівлі металів; n - кількість днів відповідного місяця,
протягом яких здійснювалися біржові торги металами та відбувалося
офіційне котирування 3 Month Bid;
S 3 Month Offer = (3 Month Offer + 3 Month Offer + ...
1 2
+ 3 Month Offer )/n,
n
де - S 3 Month Offer - середньомісячне котирування
тримісячної ціни продажу металів; n - кількість днів відповідного
місяця, протягом яких здійснювалися біржові торги металами та
відбувалося офіційне котирування 3 Month Offer;
S Cash Bid = (Cash Bid , + Cash Bid + ... + Cash Bid )/n,
1 1 2 n
де - S Cash Bid - середньомісячні котирування негайної (на
день визначення ціни) ціни купівлі металів; n - кількість днів
відповідного місяця, протягом яких здійснювалися біржові торги
металами та відбувалося офіційне котирування Cash Bid;
S Cash Offer = (Cash Offer + Cash Offer + ... + Cash Offer )/n,
1 2 n
де - S Cash Offer - середньомісячне котирування негайної (на
день визначення ціни) ціни продажу металів; n - кількість днів
відповідного місяця, протягом яких здійснювалися біржові торги
металами та відбувалося офіційне котирування Cash Offer;
S med = (S 3 Month Bid + S 3 Month Offer + S Cash Bid +
S Cash Offer)/4.

{ Зміни, що вносяться до Порядку реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом, втратили чинність на підставі
Постанови КМ N 1035 ( 1035-2016-п ) від 28.12.2016 }вгору