Про введення в дію частини другої статті 9 Закону України "Про оплату праці"
Постановление Верховной Рады Украины от 06.02.199750/97-ВР
Документ 50/97-ВР, текущая редакция — Принятие от 06.02.1997

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію частини другої статті 9
Закону України "Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.106 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію частину другу статті 9 Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ) з 1 квітня 1997 року.
2. Кабінету Міністрів України:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
зміни існуючого порядку формування тарифної сітки оплати праці; вжити необхідних заходів, спрямованих на захист вітчизняного
товаровиробника та ринку товарів, із внесенням необхідних змін
стосовно державної політики беззастережної лібералізації
зовнішньоекономічної діяльності.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 лютого 1997 року
N 50/97-ВРвверх