Документ 50/2018, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018

Указ
Президента України

Питання Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу

1. Призначити БРОВЧЕНКА Юрія Петровича - заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - головою Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу, увільнивши від виконання цих обов’язків О. Гладковського.

2. Внести до Указу Президента України від 12 червня 2015 року № 329 «Про Міжвідомчу комісію з питань Оборонно-промислового комплексу» такі зміни:

1) статтю 2 виключити;

2) у Положенні про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 6:

в абзаці першому слова «двох його заступників» замінити словом «заступника»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«заступником голови Комісії є за посадою перший заступник (заступник) Міністра оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічної політики»;

абзац четвертий доповнити словами «генерального директора громадської спілки Ліга оборонних підприємств України» (за згодою)»;

б) в абзаці другому пункту 9 слова «один із заступників» замінити словом «заступник».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
1 березня 2018 року
№ 50/2018
вгору