Документ 50-94-п, поточна редакція — Редакція від 31.07.1995, підстава - 566-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 січня 1994 р. N 50
Київ
Про передачу підприємств до сфери управління
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 566 ( 566-95-п ) від 31.07.95 )

З метою здійснення функцій щодо забезпечення реалізації
державної політики у сфері внутрішньої торгівлі Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 566
( 566-95-п ) від 31.07.95 )

2. Вилучити підприємства, які відповідно до пункту 1 цієї
постанови передаються до сфери управління Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків, з Переліку підприємств, установ і
організацій, заснованих на загальнодержавній власності, що
передаються до сфери управління міністерств, інших підвідомчих
Кабінету Міністрів України органів державної виконавчої влади,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня
1993 р. N 72 ( 72-93-п ) "Про заходи щодо організації виконання
Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності".

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.23
( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 566 ( 566-95-п ) від 31.07.95 )
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1994 р. N 50
ПЕРЕЛІК
підприємств, які засновані на загальнодержавній
власності та передаються до сфери управління
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Органи державної виконавчої Найменування підприємства |влади, у сфері управління |яких перебувають підприємства ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підприємства, що входять до:
Українського добровільного
оптового торгово-виробничого Держхарчопром
об'єднання "Укроптбакалія"
Українського державного оптового
об'єднання "Укропткульттовари" Мінмашпром
Українського державного оптово-
роздрібного об'єднання-фірми Держкомлегтекс
"Взуття"
Української асоціації "Одяг" -"-
Українського комерційного торгово- -"-
промислового об'єднання "Галант"
Українського комерційного торго- -"-
вельно-посередницького
об'єднання "Укрпосередторг"
Торгово-виробничого об'єднання Мінмолодьспорт
"Спортек"
Господарської асоціації -"-
"Молодіжна мода"
Українського державного об'єд- Держкомресурсів
нання "Укроптгосптовари"
Державного виробничого об'єд- -"-
нання "Укртехносервіс"
Державного зовнішньоекономічно- -"-
го об'єднання "Укртехмашімпекс"
Української комерційно-виробни- -"-
чої асоціації "Меблі"
Окремі підприємства:
Фірма "Сімферопольторг N 2" Держкомресурсів
Харківська державна товарно- -"-
сировинна фірма матеріально-
технічного забезпечення
"Харківторгпостач"

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКОвгору