Документ 50-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.03.2013, підстава - 130-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 січня 2011 р. № 50
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 130 від 04.03.2013}

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 79 від 13.02.2012
№ 569 від 20.06.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 1194 від 26.12.2012}

{У назві і тексті Постанови слово “справах” замінено словом “провадженнях” згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2011 р. № 50

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету для надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мін'юсту за бюджетною програмою, яка передбачає надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави (далі - бюджетні кошти).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін'юст (далі - головний розпорядник бюджетних коштів).

2. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Координаційний центр з надання правової допомоги та Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 569 від 20.06.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) оплату праці адвокатів, які надавали правову допомогу в кримінальних провадженнях, у визначених законом випадках.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

Оплата праці здійснюється відповідно до Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 (Офіційний вісник України, 1999 p., № 20, ст. 884). Передбачені зазначеним Порядком документи, якими підтверджується сума коштів, що підлягає виплаті адвокату (далі — документи), керівники адвокатських об’єднань (адвокати) надсилають відповідним розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

2) створення необхідних умов для діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги шляхом:

придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування, зокрема меблів, комп’ютерної та організаційної техніки, створення комплексних систем;

проведення поточного та капітального ремонту будівель і приміщень, передпроектних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту;

оренди будівель і приміщень, а також здійснення оплати комунальних послуг;

придбання предметів, матеріалів, зокрема канцелярського приладдя, паперу, конвертів та марок для відправлення службової кореспонденції, придбання (виготовлення) бланків, посвідчень, печаток, штампів, вивісок.

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1194 від 26.12.2012}

{Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 79 від 13.02.2012, № 569 від 20.06.2012}

4. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють перевірку отриманих документів. У разі виявлення помилок у розрахунку суми коштів, що підлягає виплаті адвокату, або інших помилок, у зв'язку з чим неможливо здійснити оплату, документи повертаються для доопрацювання із зазначенням причини повернення.

5. На підставі документів, поданих керівниками адвокатських об'єднань (адвокатами), розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня складають реєстри заборгованості з оплати праці адвокатів (далі - реєстри) за формою, затвердженою головним розпорядником бюджетних коштів, і подають їх головному розпоряднику бюджетних коштів.

6. На підставі реєстрів головний розпорядник бюджетних коштів проводить їх розподіл.

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 13.02.2012}

7. Перерахування бюджетних коштів адвокатським об'єднанням (адвокатам) здійснюється на підставі поданих ними документів.

7-1. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюються в установленому Законом порядку.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 79 від 13.02.2012}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 79 від 13.02.2012}

9. У разі наявності бюджетної заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, взятими на облік органами Державної казначейської служби, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 13.02.2012}

10. Складення і подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням таких коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 13.02.2012}вгору