Документ 5-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 січня 2008 р. N 5
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1782 ( 1782-2004-п )
від 31.12.2004 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення зміни до пункту 5 Формули
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до відповідного місцевого бюджету) між районним
бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя,
міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища, та
бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Абзаци перший - четвертий пункту 5 Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним
бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
31 грудня 2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п ) "Деякі питання
врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 1, ст. 19), - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2007 р. N 1414 ( 1414-2007-п ),
замінити абзацами такого змісту:
"5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за цими бюджетами (RD ), проводиться у межах
izak прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
RD = K x D х (N + N + N ) / (N + N + N ),
izak i4 u4 i1 i2 i3 u1 u2 u3
де K - індекс відносної податкоспроможності районного
i4 (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
(визначається до четвертого знака після коми), який розраховується
за формулою:
K = (K x N + K х N + K x N ) / (N +
i4 i1 i1 i2 i2 i3 i3 i1
N + N );".
i2 i3
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами третім - дев'ятим.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34вгору