Документ 4995-XI, поточна редакція — Редакція від 19.11.2012, підстава - 4651-VI


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального, Виправно-трудового кодексів
Української РСР і Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 50, ст. 1016 )
 
( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст.21 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до Основ виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення законодавства Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
{ Стаття 2 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
 
( Стаття 3 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
 
     4. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 46, ст. 933; 1987 р., N 35, ст. 674):
 
     назву і текст статті 188 після слів "виправно-трудових установах" доповнити словами "слідчих ізоляторах".
 
     II. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 1988 року.

 
        Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1987 р.
N 4995-XIвгору