Документ 499-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.11.2015, підстава - 932-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 499
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 821 від 07.10.2015
№ 932 від 11.11.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 499

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пунктах 2 та 13 Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. № 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 19, ст. 1000; 2013 р., № 66, ст. 2394), слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіоном”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751 “Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1546; 2011 р., № 81, ст. 2973; 2012 р., № 61, ст. 2480):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 10 слова “Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

у тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку;

3) у тексті типової угоди щодо регіонального розвитку, затвердженої зазначеною постановою, слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 754; 2012 р., № 60, ст. 2441):

1) в абзаці другому пункту 1 постанови слова “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264; 2011 р., № 59, ст. 2362; 2012 р., № 42, ст. 1624; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 66, ст. 2394):

1) у постанові:

у пункті 5 слова “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

у додатку до постанови:

позицію “Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії” замінити позицією “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Комісії”;

позицію “Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Комісії” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі”;

позицію “Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Комісії”;

позицію “Перший заступник (заступник) Міністра доходів і зборів” замінити позицією “Перший заступник (заступник) Голови ДФС”;

позицію “Керівник підрозділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Комісії” замінити позицією “Керівник структурного підрозділу Мінрегіону, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Комісії”;

2) у Державній програмі, затвердженій зазначеною постановою:

у тексті Програми слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку;

у пунктах 13, 15, 16 додатка 1 до Програми у складі виконавців слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон”;

3) у Положенні про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 7 слова “Міністр економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

у пункті 11 слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіон”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 821 від 07.10.2015}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 932 від 11.11.2015}

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1187 “Про запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3295):

1) у пунктах 3 і 4 постанови слова “Міністерству економічного розвитку і торгівлі” замінити словами “Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства”;

2) у пункті 4 та абзаці першому пункту 5 Порядку проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінрегіону”.

8. Підпункт 6 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345, № 82, ст. 2327, № 98, ст. 2846), доповнити абзацами такого змісту:

“оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу;

щорічне подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за його рахунок;”.

9. Склад виконавців у пункті 11 плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів української частини україно-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 819, після слова “Мінекономрозвитку” доповнити словом “, Мінрегіон”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 499

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 288 “Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 792).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090 “Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3266).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 905 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2566).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1192 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 288” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3299).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1624).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 750 “Деякі питання проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 62, ст. 2514).

7. Пункт 33 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 970 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3264).вгору