Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012499
Документ 499-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 червня 2012 р. № 499
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717 “Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2128) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 499

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 717

1. Пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

“2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження Технічного регламенту.”.

2. У Технічному регламенті мийних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 18 та абзаці шостому пункту 22 слово “Держспоживстандартом” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у пункті 21:

в абзаці першому слова “Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог до маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах” замінити словами “Технічного регламенту модулів оцінки відповідності”;

в абзаці другому слова “модуль Аа (модифікований модуль А) або модуль F (перевірка продукції)” замінити словами і цифрами “модуль A1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції) або модуль F1 (встановлення відповідності продукції за результатами перевірки)”.

3. План заходів із застосування Технічного регламенту мийних засобів на 2008-2012 роки, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. № 717
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. № 499)

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту мийних засобів

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Створення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту мийних засобів (далі - Технічний регламент), який функціонує на засадах самоокупності

Мінекономрозвитку

2012 рік

2. Розроблення національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів

-“-

постійно

3. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту

-“-

-“-

4. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держспоживінспекція

2012 рік

5. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо

Мінекономрозвитку

-“-

6. Призначення органів з оцінки відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту

-“-

постійно

7. Підготовка у разі потреби та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до Технічного регламенту

-“-

-“-

8. Забезпечення обов’язкового застосування та додержання суб’єктами господарювання вимог Технічного регламенту у частині:

Держспоживінспекція
Держмитслужба


маркування мийного засобу


починаючи з 2012 року

інших вимог


починаючи з 2013 року”.
вгору