Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009499
Документ 499-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2017, підстава - 239-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 499
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища у
двомісячний строк розробити та затвердити зразки печаток і штампів
для засвідчення результатів здійснення державним інспектором з
охорони навколишнього природного середовища екологічного та
радіологічного контролю товарів, що переміщуються через митний
кордон України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 499
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
20 березня 1995 р. N 198 ( 198-95-п ) "Про здійснення екологічного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (ЗП України,
1995 р., N 6, ст. 143; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1,
ст. 12, N 14, ст. 743):
слова "Територіальним органам Міністерства екології та
природних ресурсів забезпечити здійснення екологічного контролю"
замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища забезпечити здійснення екологічного контролю одночасно
(у разі потреби) з радіологічним контролем";
доповнити після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
"Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний
кордон здійснюється виключно державним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища. Забороняється здійснення
екологічного контролю представниками інших органів, підприємств,
установ та організацій і залучення їх до такого контролю.
Плата за здійснення екологічного контролю, у тому числі
радіологічного, включається до складу єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон у розмірі, визначеному
законодавством. Забороняється вимагати від суб'єктів
господарювання внесення будь-яких інших платежів, зокрема
перерахування внесків до різних фондів.".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 239
( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }

3. Доповнити пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2002 р. N 1569 ( 1569-2002-п ) "Про затвердження Порядку
справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний
кордон" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2004;
2008 р., N 93, ст. 3077) абзацом такого змісту:
"стягнення із суб'єктів господарювання будь-яких платежів,
крім передбачених зазначеним Порядком, у тому числі перерахування
внесків до різних фондів забороняється.".вгору