Документ 498_164, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.11.2015

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною фіскальною службою України і Департаментом прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова щодо організації спільного контролю у міжнародному пункті пропуску «Кучурган - Первомайськ» на території України

Дата підписання:

04.11.2015

Дата набрання чинності для України:

04.11.2015

Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна фіскальна служба України (далі - Українська Сторона) і Департамент прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, Митна служба при Міністерстві фінансів Республіки Молдова (далі - Молдовська Сторона) (разом далі - Сторони), керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон від 11 березня 1997 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони організовують спільний контроль у міжнародному пункті пропуску через українсько-молдовський державний кордон для автомобільного сполучення «Кучурган - Первомайськ» на території України (далі - пункт пропуску).

Стаття 2

Розміщення контрольних органів і установ сфери обслуговування обох Сторін, діючих у відповідності із законодавством держав Сторін, здійснюється згідно з графічною схемою, яка є невід’ємною частиною Технологічної схеми організації спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів і предметів у пункті пропуску «Кучурган - Первомайськ» (далі - Технологічна схема).

Реалізація спільного контролю забезпечується керівництвом пункту пропуску. Відповідно до цього Протоколу керівництвом пункту пропуску є начальник відділу прикордонної служби «Кучурган» Державної прикордонної служби України, начальник митного поста «Роздільна» Державної фіскальної служби України, начальник відповідного підрозділу Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова, начальник відповідного підрозділу Митної служби при Міністерстві фінансів Республіки Молдова.

Стаття 3

Сторони здійснюють прикордонний, митний та інші види контролю на принципах «єдиного вікна», «однієї зупинки», вибіркового огляду товарів і транспортних засобів відповідно до Технологічної схеми, яку розробляє і погоджує керівництво пункту пропуску протягом 30 днів з дати підписання цього Протоколу.

Порядок обміну інформацією зазначається Сторонами в Технологічній схемі.

Керівництво пункту пропуску може вносити зміни і доповнення в Технологічну схему в разі необхідності.

Стаття 4

Для організації спільного контролю встановлюються режимні правила, які розробляються і затверджуються керівництвом пункту пропуску протягом 30 днів з дати підписання цього Протоколу.

Стаття 5

Українська Сторона забезпечує безпеку співробітників контрольних органів та установ сфери обслуговування Молдовської Сторони при виконанні ними службових обов’язків у пункті пропуску.

Стаття 6

Здійснення спільного контролю розпочинається не пізніше 12 місяців після набрання чинності цим Протоколом. Дата і час визначаються Сторонами за взаємною домовленістю в Акті готовності.

Стаття 7

У випадку виникнення розбіжностей, пов’язаних із застосуванням або тлумаченням положень цього Протоколу, їх вирішення буде здійснюватися шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Протоколу можуть вноситися за взаємною згодою Сторін і оформлюються окремим Протоколом, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 8

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

Цей Протокол укладається строком на один рік і його дія продовжується автоматично на наступні однорічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами, не пізніше, ніж за місяць до закінчення чергового періоду, іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Кожна зі Сторін може достроково припинити дію цього Протоколу, шляхом повідомлення іншої Сторони про свій намір письмово, дипломатичними каналами. У цьому разі цей Протокол втрачає чинність через 30 днів після отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Кишинів, 4 листопада 2015 року, в двох примірниках кожний українською, румунською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Протоколу текст російською мовою має переважну силу.

За
Адміністрацію Державної
прикордонної служби України(підпис)

За
Департамент прикордонної
поліції Міністерства
внутрішніх справ
Республіки Молдова

(підпис)

За
Державну фіскальну
службу України


(підпис)

За
Митну службу
при Міністерстві фінансів
Республіки Молдова

(підпис)вгору