Документ 498_142, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.10.2010, підстава - 2578-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.10.2011. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова про вилучення з режиму вільної
торгівлі до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
від 13 листопада 2003 року
{ Протокол ратифіковано Законом
N 2578-VI ( 2578-17 ) від 05.10.2010 }
Дата підписання: 21.04.2009 Дата ратифікації Україною: 05.10.2010 Дата набрання чинності для України: 28.10.2011

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Молдова, далі
"Сторони",
беручи до уваги зміни, внесені до національного законодавства
держав Сторін з регламентування зовнішньої економічної діяльності
згідно з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова ( 498_073 ) від
13 листопада 2003 року,
керуючись статтею 31 Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова ( 498_073 ) від
13 листопада 2003 року,
погодились про нижченаведене:
Стаття 1
Товари, ввезені на митну територію України з Республіки
Молдова і товари, ввезені на митну територію Республіки Молдова з
України згідно з номенклатурою товарів, наведеною в Додатках N 1
та N 2 цього Протоколу, вилучаються з режиму вільної торгівлі.
Стаття 2
Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди про вільну торгівлю
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
( 498_073 ) від 13 листопада 2003 року і набирає чинності з дати
отримання останнього письмового повідомлення про виконання кожною
із Сторін внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
цим Протоколом чинності.
Вчинено у м. Кишиневі 21 квітня 2009 року у двох примірниках,
кожний українською, молдавською та російською мовами, причому усі
тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей в
тлумаченні та застосуванні положень цього Протоколу, текст
російською мовою матиме переважну силу.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)

Додаток 1

Перелік
товарів молдовського походження, увезених
на митну територію України, що не підпадають
під режим вільної торгівлі згідно з положеннями
Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Республіки Молдова
від 13 листопада 2003 року
( 498_073 )

------------------------------------------------------------------ | Товарна | Найменування товару | | позиція | | |( 2371а-14, | | | 2371б-14, | | | 2371в-14, | | | 2371г-14 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| | 1701 |Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і| | |хімічно чиста цукроза, у твердому стані | |-------------+--------------------------------------------------| | 1702 |Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, | | |мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; | | |сиропи цукрові без додавання смако-ароматичних | | |добавок або барвникових речовин; штучний мед, | | |змішаний або не змішаний з натуральним медом; | | |карамелізовані цукор і патока, за винятком | | |товарної позиції 1702 30 99 00 - інші; | |-------------+--------------------------------------------------| |1209 10 00 00|Насіння цукрових буряків | |-------------+--------------------------------------------------| | 2207 |Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією | | |спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші | | |спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані | | |шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої | | |концентрації; | |-------------+--------------------------------------------------| | 2208 |Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією | | |спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та | | |спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери | | |та інші напої, що містять спирт | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

Перелік
товарів українського походження,
увезених на митну територію Республіки Молдова,
що не підпадають під режим вільної торгівлі згідно
з положеннями Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
від 13 листопада 2003 року
( 498_073 )

------------------------------------------------------------------ | Товарна | Найменування товару | | позиція | | | ( 2371а-14, | | | 2371б-14, | | | 2371в-14, | | | 2371г-14 )| | |-------------+--------------------------------------------------| | 1701 |Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і| | |хімічно чиста цукроза, у твердому стані | |-------------+--------------------------------------------------| | 1702 |Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, | | |мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; | | |сиропи цукрові без додавання смако-ароматичних | | |добавок або барвникових речовин; штучний мед, | | |змішаний або не змішаний з натуральним медом; | | |карамелізовані цукор і патока, за винятком | | |товарної позиції 1702 30 99 00 - інші; | |-------------+--------------------------------------------------| | 2207 |Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією | | |спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші | | |спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані | | |шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої | | |концентрації; | |-------------+--------------------------------------------------| | 2208 |Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією | | |спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та | | |спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери | | |та інші напої, що містять спирт. | |-------------+--------------------------------------------------| | 4101 |Шкури необроблені великої рогатої худоби | | |(включаючи буйволів) або тварин родини конячих | | |(свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або| | |консервовані іншим способом, але не дублені, не | | |вироблені під пергамент і не піддані подальшій | | |обробці), з волосяним покривом або без волосяного | | |покриву, спилок або неспилок | |-------------+--------------------------------------------------| | 4102 |Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі | | |або солоні, сушені, золені, пікельовані або | | |консервовані іншим способом, але не дублені, не | | |вироблені під пергамент або не піддані подальшій | | |обробці), з вовняним покривом або без вовняного | | |покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у | | |примітці 1(c) до цієї групи: | |-------------+--------------------------------------------------| |4103 90 00 00|Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, | | |золені, пікельовані або консервовані іншим | | |способом, але не дублені, не вироблені під | | |пергамент або не піддані подальшій обробці), з | | |волосяним покривом або без волосяного покриву, | | |спилок або неспилок, крім зазначених у примітках | | |1(b) або 1(c) до цієї групи: | |-------------+--------------------------------------------------| |7202 99 80 00|ферохромнікель та інші феросплави | |-------------+--------------------------------------------------| | 7204 |Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних | | |металів для переплавлення (шихтові зливки) | |-------------+--------------------------------------------------| |7218 10 00 00|сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших | | |первинних формах | |-------------+--------------------------------------------------| | 7401 |штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена) | |-------------+--------------------------------------------------| |7402 00 00 00|мідь нерафінована; аноди мідні для | | |електролітичного рафінування | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 12 00 00|литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з| | |рафінованої міді | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 13 00 00|білети з рафінованої міді | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 19 00 00|мідь рафінована інша | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 21 00 00|сплави на основі міді та цинку (латуні) | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 22 00 00|сплави на основі міді та олова (бронзи) | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 23 00 00|сплави на основі міді та нікелю (купронікелі) або | | |з міді, нікелю та цинку (нейзильберу) | |-------------+--------------------------------------------------| |7403 29 00 00|інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної | | |позиції 7405) | |-------------+--------------------------------------------------| | 7404 00 |відходи і брухт міді | |-------------+--------------------------------------------------| |7405 00 00 00|лігатури на основі міді | |-------------+--------------------------------------------------| | 7406 |порошки та луска з міді | |-------------+--------------------------------------------------| |7414 90 00 00|решітки та сітки з мідного дроту | |-------------+--------------------------------------------------| |7415 29 00 00|інші вироби з міді без різьби, крім шайб | | |(включаючи шайби пружні) | |-------------+--------------------------------------------------| |7415 39 00 00|інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для | | |дерева, інших гвинтів, болтів та гайок) | |-------------+--------------------------------------------------| |7418 19 00 00|господарчі вироби з міді та їх частини інші | |-------------+--------------------------------------------------| | 7419 |інші вироби мідні | |-------------+--------------------------------------------------| | 7503 00 |відходи та брухт з нікелю | |-------------+--------------------------------------------------| | 7602 00 |відходи та брухт з алюмінію | |-------------+--------------------------------------------------| |7802 00 00 00|відходи та брухт із свинцю | |-------------+--------------------------------------------------| |7902 00 00 00|відходи та брухт із цинку | |-------------+--------------------------------------------------| |8002 00 00 00|відходи та брухт з олова | |-------------+--------------------------------------------------| |8101 97 00 00|відходи та брухт з вольфраму | |-------------+--------------------------------------------------| |8105 30 00 00|відходи та брухт з кобальту | |-------------+--------------------------------------------------| |8108 30 90 00|відходи та брухт з титану | |-------------+--------------------------------------------------| |8113 00 40 00|металокераміка і вироби з металокераміки, | | |включаючи відходи та брухт: відходи та брухт | ------------------------------------------------------------------вгору