Документ 498_077, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2001
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.2002. Подивитися в історії? )

               Протокол 
між Державним комітетом у справах охорони державного
кордону України і Департаментом прикордонних військ
Республіки Молдова про взаємодію в пунктах пропуску
через українсько-молдовський державний кордон

Дата підписання: 03.11.2001 Затверджено: 18.02.2002 Дата набуття чинності: 28.05.2002
Державний комітет у справах охорони державного кордону
України і Департамент прикордонних військ Республіки Молдова (далі
- Сторони), будучи заінтересованими у розвитку взаємодії з питань
прикордонного контролю, прагнучи до підвищення пропускної спроможності пунктів
пропуску через державний кордон та створення відповідних умов для
ефективного здійснення прикордонного контролю, усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль у боротьбі з
нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю у пунктах
пропуску через державний кордон, домовилися про таке:
Стаття 1
Для цілей цього Протоколу компетентними прикордонними
органами є: - з боку України: Державний комітет у справах охорони державного кордону
України; - з боку Республіки Молдова: Департамент прикордонних військ Республіки Молдова.
Стаття 2
1. Взаємодія в пунктах пропуску через українсько-молдовський
державний кордон організовується представниками компетентних
прикордонних органів Сторін з метою виявлення та затримання
порушників державного кордону, розроблення заходів щодо боротьби з
нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю, підвищення
пропускної спроможності пунктів пропуску, оперативного реагування
на зміну обстановки в пунктах пропуску. 2. Сторони забезпечуватимуть взаємодію з таких напрямів: - обмін інформацією про наміри та спроби порушень
українсько-молдовського державного кордону, виявлені канали
нелегальної міграції, заходи боротьби з організованою злочинністю
на шляхах міжнародного сполучення; - опрацювання заходів щодо виявлення та затримання
порушників державного кордону, боротьби з нелегальною міграцією і
транскордонною злочинністю; - обмін інформацією про затримання порушників державного
кордону, нелегальних мігрантів, контрабанди, зброї, наркотичних та
вибухових речовин; - опрацювання заходів у разі виникнення великих черг
автотранспортних засобів та надзвичайних ситуацій у пунктах
пропуску через державний кордон (стихійні лиха, масові безпорядки
в пунктах пропуску та поблизу них, спроби прориву осіб через
пункти пропуску тощо); - внесення до відповідних компетентних інстанцій держав
Сторін пропозицій щодо усунення виявлених причин та умов, які
сприяють здійсненню порушень законодавства про державний кордон,
пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства держав
Сторін про здійснення прикордонного контролю; - підбиття підсумків взаємодії та розроблення нових форм і
методів; - повідомлення одна одної про непередбачене збільшення
пасажирського і транспортного потоків, про затримки і можливий
час, необхідний для проведення контролю в пунктах пропуску через
державний кордон; - негайне інформування одна одної про заплановані обмеження
руху, про затори та терміни їх усунення; - обмін інформацією про зміни в законодавчих і нормативних
документах держав Сторін з питань міжнародного сполучення і
проведення контролю в пунктах пропуску через державний кордон.
Стаття 3
1. Взаємодія між керівниками компетентних прикордонних
органів з питань виконання положень цього Протоколу організується
у разі необхідності в попередньо узгоджені терміни. 2. Робочі зустрічі представників компетентних прикордонних
органів проводяться в разі необхідності, але не менше одного разу
на рік, з метою розгляду стану виконання домовленостей з питань
удосконалення прикордонного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон, оцінки обстановки та перспектив її розвитку,
визначення заходів і спільних дій щодо запобігання порушенням
українсько-молдовського державного кордону на шляхах міжнародного
сполучення. 3. Робочі зустрічі на рівні структурних підрозділів
(територіальних управлінь, частин) проводяться щокварталу або в
разі необхідності для обміну даними обстановки, підготовки
конкретних заходів щодо посилення охорони державного кордону в
пунктах пропуску та шляхів їх реалізації. 4. Час, місце зустрічей, порядок денний та склад делегацій
попередньо узгоджуються, але не пізніше, ніж за 10 днів до
запропонованого терміну зустрічі. За результатами зустрічей
оформляється протокол у двох примірниках. 5. Командири підрозділів прикордонного контролю (старші змін
прикордонних нарядів) у пунктах пропуску через державний кордон
щоденно організовують взаємодію на місці та інформують один
одного.
Стаття 4
1. Командири підрозділів прикордонного контролю (старші змін
прикордонних нарядів) негайно інформують один одного про: - пасажирів, які перетинають українсько-молдовський державний
кордон за дипломатичними паспортами і офіційних делегаціях; - ознаки, що свідчать про підготовку до порушення державного
кордону. 2. Командири територіальних управлінь (частин) у міру
необхідності обмінюються інформацією про: - стан обстановки в пунктах пропуску через
українсько-молдовський державний кордон; - порушеннях санітарного, ветеринарного, екологічного,
фітосанітарного та інших видів державного контролю; - громадян, затриманих за порушення правил перетинання
кордону; - стан криміногенної обстановки в прикордонних районах і
навколо пунктів пропуску через державний кордон; - можливі провокації в районах розміщення пунктів пропуску
через державний кордон; - виявлені в процесі розслідування дані про організаторів і
пособників незаконного перетинання кордону, місця зосередження та
маршрутах прямування нелегальних мігрантів; - спроби злочинних угруповань втягти представників
контрольних служб у протиправні дії; - факти ускладнення санітарно-епідеміологічної обстановки на
кордоні та в прикордонних районах; - спроби переміщення через українсько-молдовський державний
кордон викрадених транспортних засобів; - виявлені засоби диверсії і терору. 3. Взаємообмін інформацією може здійснюватися і з інших
питань, пов'язаних з діяльністю пунктів пропуску через
українсько-молдовський державний кордон.
Стаття 5
1. Цей Протокол укладається терміном на два роки і набуває
чинності з дня останнього письмового повідомлення дипломатичними
каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття ним чинності. 2. Дія цього Протоколу автоматично продовжується на наступні
два роки, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово
дипломатичними каналами не менше ніж за три місяці до закінчення
відповідного терміну про свій намір припинити його дію. У такому
разі цей Протокол втрачає чинність через три місяці з дня
отримання іншою Стороною такого повідомлення. 3. За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремим Протоколом
та становитимуть невід'ємну частину цього Протоколу.
Вчинено в м. Києві 3 листопада 2001 р. у двох справжніх
примірниках, кожний українською, молдовською і російською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей з приводу тлумачення й
застосування положень цього Протоколу текст російською мовою
матиме переважну силу.
За Державний комітет у справах За Департамент прикордонних
охорони державного кордону військ Республіки Молдова
Українивгору