Документ 498_012, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.03.1993


Угода
між Міністерством фінансів України
і Міністерством фінансів Республіки Молдова
про неторгові платежі

Дата підписання: 20.03.1993 Дата набуття чинності: 20.03.1993
Міністерство фінансів України і Міністерство фінансів
Республіки Молдова, що іменуються надалі Сторонами, керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки
Молдова ( 498_169 ), домовились про нижчезазначене:
Стаття 1
Сторони забезпечать вільний переказ грошових коштів фізичним
особам, які перебувають постійно або тимчасово, а також юридичним
особам, офіційно зареєстрованим на території іншої країни, по
таким видам неторгових операцій: - послуги транспорту, зв'язку і розповсюдження преси; - організований і неорганізований туризм; - утримання дипломатичних, торгових, консульських,
транспортних та інших представництв за домовленістю Сторін, а
також витрати по відродженню делегацій; - плата за навчання громадян однієї держави в навчальних
закладах іншої держави; - лікування громадян однієї держави у лікувальних закладах
іншої держави; - платежі, пов'язані зі смертю осіб; - проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій,
спортивних і культурних заходів, а також інших міжнародних
зустрічей; - розрахунки, пов'язані з проведенням виставок та ярмарків,
за винятком платежів у вільно конвертованих валютах і витрат на
капіталовкладення та інших матеріальних витрат, порядок
розрахунків по яких установлюється за погодженням Сторін; - перекази коштів, які належать громадянам по праву власності
у вигляді вкладів депозитів та прибутків по них в банках
республік, пенсій, аліментів, допомоги (включаючи допомогу по
хворобі), премій, заощаджень та спадкових сум; - внески до громадських організацій; - придбання і будівництво будинків для потреб державних
установ; - гастролі артистів; - прокат кінофільмів; - виплата авторських гонорарів і платежі за користування
авторськими правами; - заробітна плата, стипендії, добові та інші грошові виплати,
що сплачуються громадянам Сторін, які прибули для роботи або
навчання на підприємства, в установи, навчальні заклади за
міждержавними угодами; - внески по соціальному страхуванню; - суми, які сплачуються за рішенням судових та інших
правомочних органів; - залишки грошових коштів, що утворилися від оплати чеків,
грошових акредитивів та переказів по операціях, передбачених цією
статтею, а також залишки ввезеної готівкою національної валюти
країни перебування; - платежі по відшкодуванню витрат судових, арбітражних,
нотаріальних та інших юридичних та адміністративних органів, за
винятком зборів, які випливають з рішень по врегулюванню зборів по
торговельних організаціях; - інші витрати установ, організацій та окремих громадян за
погодженням між Міністерствами фінансів Сторін.
Стаття 2
Платежі по неторгових операціях здійснюються у валюті країни
платника в порядку, який визначається Національним банком
Республіки Молдова і Національним банком України. Особливості проведення окремих операцій регулюються за
домовленістю Сторін.
Стаття 3
Ця Угода набирає чинності з дати підписання. За домовленістю
Сторін в цю Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення, які
оформляються окремим протоколом, що є невід'ємною частиною цієї
Угоди. Угода може бути денонсована шляхом письмового повідомлення. В
цьому випадку дія Угоди припиняється по закінченню шести місяців з
дня отримання однією з Сторін такого повідомлення. Сторони
домовляються про засоби врегулювання зобов'язань, що залишилися,
не пізніше трьохмісячного терміну після закінчення дії Угоди.
Здійснено в м.Кишиневі 20 березня 1993 р. у двох дійсних
примірниках на державних мовах Сторін та мов міжнаціонального
спілкування, при цьому всі примірники мають однакову силу.
За Міністерство фінансів За Міністерство фінансів
України Республіки Молдова
(підпис) (підпис)вгору