Документ 498_003-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.02.2018, підстава - 2282-VIII
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2018, підстава - v-873321-18. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації

{Протокол ратифіковано Законом № 2282-VIII від 08.02.2018}


Дата підписання:

29.11.2016


Дата ратифікації Україною:

08.02.2018


Дата набрання чинності для України:

29.03.2018

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова (далі - Сторони),

враховуючи взаємні інтереси Сторін і виходячи з необхідності забезпечення захисту секретної інформації відповідно до законодавства України та Республіки Молдова,

керуючись статтею 15 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації від 19 лютого 2004 року (далі - Угода),

домовилися про таке:

Стаття 1

Внести до Угоди такі зміни і доповнення:

1. У статті 2 Угоди слова

«Strict secret», «Secret»

замінити словами

«Strict secret», «Secret»,

2. Статтю 3 Угоди викласти у такій редакції:

«Стаття 3
Співставлення грифів секретності

Відповідно до законодавства своїх держав Сторони встановлюють, що ступені секретності і відповідні їм грифи секретності, що присвоєні носіям секретної інформації, співвідносяться таким чином:

В Україні

В Республіці Молдова

«Особливої важливості»

«Strict secret»

«Цілком таємно»

«Secret»

«Таємно»

Підлягає поводженню, як з інформацією з грифом секретності «Таємно»

3. Статтю 5 Угоди доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4. Інформація з грифом «Для службового користування», отримана від уповноважених органів України, в Республіці Молдова захищається в порядку, встановленому законодавством цієї держави для інформації, якій надано гриф


.

Стаття 2

Цей Протокол становить невід’ємну частину Угоди та набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, що підтверджує виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Вчинено в м. Кишинів «29» листопада 2016 р. у двох примірниках, кожний українською, румунською й російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу, Сторони будуть керуватися положеннями Угоди, які стосуються її тлумачення.

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Молдова
вгору