Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 25.11.19874981-XI
Документ 4981-XI, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР

 
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 49, ст. 1008 )
 
( Указ затверджено Законом УРСР N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 серпня 1987 року "Про заходи профілактики зараження вірусом СНІД" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення:
 
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини, передбачені статтею 108-2 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
 
     У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) після цифр "108" доповнити цифрами "108-2".
 
     3. Статтю 55 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245) доповнити словами "Спеціальні заходи профілактики і лікування можуть застосовуватися і до інших захворювань у випадках, встановлюваних Міністерством охорони здоров'я СРСР".

 
       Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4981-XIвгору