Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 25.11.19874981-XI
Документ 4981-XI, перша редакція — Прийняття від 25.11.1987
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 49, ст. 1008 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 серпня 1987 року "Про заходи профілактики зараження вірусом
СНІД" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення:
1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05 )
статтею 108-2 такого змісту:
"С т а т т я 108-2. Зараження захворюванням СНІД
Завідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження
захворюванням СНІД (синдром набутого імунодефіциту) - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Зараження іншої особи захворюванням СНІД особою, яка знала
про наявність у неї цієї хвороби, - карається позбавленням волі на строк до восьми років".
2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 108-2 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "108" доповнити цифрами "108-2".
3. Статтю 55 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року
"Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 29, ст. 245) доповнити словами "Спеціальні заходи
профілактики і лікування можуть застосовуватися і до інших
захворювань у випадках, встановлюваних Міністерством охорони
здоров'я СРСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4981-XIвгору