Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 25.11.19874981-XI
Документ 4981-XI, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 49, ст. 1008 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
25 серпня 1987 року "Про заходи профілактики зараження вірусом
СНІД" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
3. Статтю 55 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року
"Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 29, ст. 245) доповнити словами "Спеціальні заходи
профілактики і лікування можуть застосовуватися і до інших
захворювань у випадках, встановлюваних Міністерством охорони
здоров'я СРСР".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4981-XIвверх