Документ 497/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу
України та Кодексу України про адміністративні
правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 1, ст. 1 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     II. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі доповнення:
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 164-6, 164-7, 164-8 такого змісту:
 
     "Стаття 164-6. Публічний показ без прокатного посвідчення кіно- і відеофільмів
 
     Публічний показ без прокатного посвідчення кіно- і відеофільмів -
 
     тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, які демонструються без прокатного посвідчення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх демонстрування.
 
     Стаття 164-7. Порушення умов публічного демонстрування кіно- і відеофільмів
 
     Публічний показ кіно- і відеофільмів з порушенням умов публічного демонстрування, передбачених прокатним посвідченням, -
 
     тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх демонстрування.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеофільмів, а також грошей, отриманих від їх демонстрування.
 
     Стаття 164-8. Тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення
 
     Тиражування без прокатного посвідчення з метою продажу, прокату, публічного показу або розповсюдження кіно- і відеофільмів -
 
     тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх реалізації.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмо- і відеокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх реалізації".
 
     2. Частину першу статті 218 ( 80732-10 ) після цифр "164" доповнити цифрами "164-6 - 164-8".
 
     3. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "органів управління кіномережею та кінопрокату (статті 164-6 - 164-8)".
 
     4. Абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "162" доповнити цифрами "164-6 - 164-8".

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 14 листопада 1996 року
N 497/96-ВРвгору