Документ 497/95-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.01.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до статті 4
Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 2, ст. 4 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 30,
ст.322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3, ст.13, N 28,
ст.234, N 33, ст.301, N 40, ст.366, N 49, ст.434; 1995 р., N 7,
ст.47, N 10, ст.64, N 30, ст.232):
1. Частину першу викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, виготовленням і реалізацією
військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин,
видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів
державної власності, перелік яких визначається у встановленому
Кабінетом Міністрів України порядку, може здійснюватися тільки
державними підприємствами та організаціями, а проведення
ломбардних операцій - також і повними товариствами".
2. У частині другій:
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім
об'єктів, передбачених частиною першою цієї статті, колективної та
приватної власності, а також охороною громадян";
доповнити цю частину новим абзацом такого змісту:
"надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення,
посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за
кордоном".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 497/95-ВРвгору