Документ 497/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2007, підстава - 675/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України у
зв'язку з неповноважністю Верховної Ради України та достроковим
припиненням її повноважень
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 675/2007 ( 675/2007 ) від 31.07.2007 }

На реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента
України, Голови Верховної Ради України і Прем'єр-міністра України
щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв'язання політичної
кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради
України ( n0009100-07 ), від 27 травня 2007 року,
зважаючи, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних
органів блоків політичних партій "Блок Юлії Тимошенко" та "Наша
Україна" відповідно до частини шостої статті 81 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) достроково припинені повноваження народних
депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що відповідно
до частини другої статті 82 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року
N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) має наслідком неповноважність
Верховної Ради України,
враховуючи неможливість відновлення двох третин від
конституційного складу Верховної Ради України V скликання,
керуючись частиною другою статті 77, частиною другою статті
82, частиною другою статті 102, пунктом 7 частини першої та
частиною третьою статті 106 Конституції України" ( 254к/96-ВР ),
п о с т а н о в л я ю: { Абзац четвертий преамбули із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 675/2007 ( 675/2007 ) від 31.07.2007 }
1. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на
30 вересня 2007 року у зв'язку з неповноважністю Верховної Ради
України та неможливістю її відновлення, що спричинило дострокове
припинення повноважень Верховної Ради України. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 675/2007 ( 675/2007 ) від 31.07.2007 }
2. Центральній виборчій комісії забезпечити підготовку та
проведення з 2 серпня 2007 року позачергових виборів до Верховної
Ради України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), інших законів України. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 675/2007 ( 675/2007 ) від 31.07.2007 }
3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування
позачергових виборів до Верховної Ради України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 червня 2007 року
N 497/2007вгору