Документ 497-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2019 р. № 497
Київ

Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно здійснення з 1 липня 2019 р. закупівлі послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та послуг з догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ (далі - послуги) у межах обсягу видатків Міністерства охорони здоров’я, які передбачаються у відповідному році на заходи щодо протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ.

2. Установити, що:

1) до послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ належать послуги з надання цільових інформаційних, освітніх та комунікаційних послуг щодо інфікування ВІЛ та зменшення шкоди, розповсюдження презервативів та лубрикантів, обміну та видачі шприців, тестування на ВІЛ, скринінгу на туберкульоз. Отримувачами зазначених послуг з профілактики ВІЛ є чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, люди, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом;

2) до послуг з догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ належать послуги із залучення партнерів людей, які живуть з ВІЛ, до надання послуг з медичного обслуговування населення, пов’язаних з ВІЛ; формування прихильності до лікування ВІЛ та утримання під медичним наглядом; залучення людей, які вживають наркотичні засоби ін’єкційним способом до отримання медичної допомоги у зв’язку з ВІЛ та формування прихильності до лікування. Отримувачами послуг з догляду та підтримки у зв’язку з ВІЛ є люди, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію або готуються до початку її проведення, та їх статеві партнери, яким невідомо про свій ВІЛ-статус;

3) закупівля послуг за бюджетні кошти, контроль за якістю та обсягом наданих послуг здійснюються державною установою “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” в установленому законодавством порядку;

4) забезпечення надавачів послуг медичними виробами (презервативами, лубрикантами та шприцами) здійснюється за рахунок міжнародної технічної та донорської допомоги або інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Визначити, що надавачами послуг є заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають на її основі послуги з медичного обслуговування населення, а також громадські та благодійні організації, що більше двох років працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції та надання послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ.

4. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2012 р., № 65, ст. 2667; 2013 р., № 48, ст. 1718; 2015 р., № 69, ст. 2260; 2018 р., № 23, ст. 774, № 90, ст. 2967), зміни, що додаються.

5. Міністерству охорони здоров’я затвердити до 1 липня 2019 р. в установленому законодавством порядку:

порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

порядок надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ;

методики розрахунку та граничні тарифи послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2019 р. № 497

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, є державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.”.

2. Пункт 3 доповнити підпунктами 8 і 9 такого змісту:

“8) на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

9) на закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.”.

3. Перше речення абзацу першого пункту 4 після слова “фенілкетонурію” доповнити словами “, та крім заявок на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ”.

4. Абзац перший пункту 5 після слова “фенілкетонурію” доповнити словами “, та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ”.

5. Абзац сьомий пункту 6 після слова “фенілкетонурію” доповнити словами “, та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ”.

6. Пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Вартість послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, не може бути вищою за граничні тарифи, які встановлюються МОЗ.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.вгору