Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 14.04.2004497
Документ 497-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2013, підстава - 597-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 497
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 597 ( 597-2013-п ) від 07.08.2013 }
{ Постанова втратила чинність стосовно посадових осіб,
схеми посадових окладів яких затверджені Постановою КМ
N 767 від 31.05.2006 на підставі Постанови КМ N 767
( 767-2006-п ) від 31.05.2006 }
Про умови грошового забезпечення посадових осіб
та оплати праці працівників митної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 ( 433-2005-п ) від 08.06.2005
N 510 ( 510-2005-п ) від 30.06.2005 }

На виконання Указів Президента України від 29 листопада
1996 р. N 1145 ( 1145/96 ) "Про Державну митну службу України" і
від 24 жовтня 2003 р. N 1209 ( 1209/2003 ) "Про заходи щодо
підвищення ефективності діяльності митної служби України" та з
метою врегулювання грошового забезпечення посадових осіб і оплати
праці працівників митної служби Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схеми посадових окладів, розміри щомісячних
надбавок за спеціальне звання та вислугу років посадових осіб
митної служби згідно з додатками 1-6.
Надати право Голові Державної митної служби установлювати
посадові оклади для посадових осіб митної служби, не передбачених
цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій
посадових осіб.
2. Виплачувати:
посадовим особам митної служби, служба яких має роз'їзний
характер, надбавку у розмірах згідно із законодавством;
посадовим особам регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ доплату за роботу в нічний час у
розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований
час;
посадовим особам митної служби (крім посадових осіб, які
займають штатні посади в митних навчальних закладах і займаються
педагогічною або науковою діяльністю), які мають науковий ступінь
кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату у
розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
3. Надати право Голові Державної митної служби, начальникам
регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ у
межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:
а) установлювати посадовим особам митної служби:
посадові оклади відповідно до схем посадових окладів,
затверджених цією постановою;
посадові оклади заступникам керівників структурних
підрозділів, не передбачених схемами посадових окладів, - на
2-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;
надбавку за знання та використання в роботі однієї
західноєвропейської мови - 10 відсотків посадового окладу, двох і
більше - 25 відсотків; однієї східної мови - 15 відсотків, двох і
більше мов, одна з яких східна, - 35 відсотків посадового окладу;
надбавки за високі досягнення у службовій діяльності і
виконання особливо важливих завдань - до 50 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавки за спеціальне звання. У разі
несвоєчасного та неякісного виконання завдань ці надбавки
скасовуються або зменшуються;
щомісячну надбавку в розмірі до 100 відсотків посадового
окладу з урахуванням надбавок за спеціальне звання та вислугу
років;
надбавку у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з
урахуванням надбавки за спеціальне звання тим, що мають вислугу в
цих органах не менш як два роки і здійснюють митний контроль за
переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон
України, виконують обов'язки щодо справляння мита та інших
платежів, а також здійснюють контроль та обов'язки, пов'язані із
забезпеченням виконання зазначених функцій;
тим, що безпосередньо здійснюють митний контроль та митне
оформлення, проходять службу в митній варті, підрозділах з
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, здійснюють
організацію та контроль за виконанням цих функцій, мають високі
результати в службовій діяльності, - щомісячну надбавку за
безперервну службу в митних органах у відсотках до грошового
забезпечення залежно від стажу служби в таких розмірах: понад
5 років - до 10, понад 10 років - до 30, понад 15 років - до 50,
понад 20 років - до 70, понад 25 років - до 90 відсотків;
б) здійснювати преміювання посадових осіб митної служби з
урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи в
межах фонду преміювання, створеного у розмірі чотиримісячного
фонду грошового забезпечення та його економії, без обмеження
індивідуальних премій максимальними розмірами;
в) надавати посадовим особам митної служби матеріальну
допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення на рік.
4. Преміювання посадових осіб митної служби, встановлення
надбавок, доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється у
порядку, що затверджується Головою Державної митної служби.
5. Преміювання керівників митних органів, спеціалізованих
митних установ, підпорядкованих Державній митній службі,
встановлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюється за рішенням Голови Державної
митної служби у межах наявних коштів на зазначені цілі.
6. Установити Голові Державної митної служби, його першим
заступникам і заступникам надбавку за особливий характер служби у
розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням щомісячної
надбавки за спеціальне звання, керівникам департаментів Державної
митної служби - до 60 відсотків посадового окладу з урахуванням
щомісячної надбавки за спеціальне звання.
Установлення Голові Державної митної служби і його
заступникам зазначеної надбавки, надання матеріальної допомоги та
їх преміювання здійснюється за рішенням Віце-прем'єр-міністра
України відповідно до розподілу функціональних повноважень,
керівникам департаментів - за рішенням Голови Державної митної
служби.
7. Умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів,
службовців та робітників митної служби, яким не присвоюються
спеціальні звання, визначаються відповідно до умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та
організацій відповідних галузей бюджетної сфери в установленому
порядку.
8. Установити працівникам спеціалізованих митних установ
(крім спеціалізованих митних управлінь) надбавку за безперервну
роботу в митній службі в розмірах згідно з додатком 7.
Порядок і умови виплати зазначеної надбавки затверджуються
Головою Державної митної служби.
9. Державній митній службі:
запровадження цієї постанови здійснити в межах видатків на
оплату праці працівників Державної митної служби;
в місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
СХЕМА
посадових окладів посадових осіб центрального
апарату Держмитслужби
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового | окладу, гривень ------------------------------------------------------------------ Перший заступник Голови 449
Заступник Голови 436
Директор Департаменту 370-383
Начальник самостійного управління 330-343
Помічник Голови 277
Начальник самостійного відділу 277-317
Начальник відділу в складі департаменту, 238-277
самостійного управління
Завідувач самостійного сектору 225-250
Завідувач сектору 218-244
в складі департаменту, самостійного
управління, самостійного відділу
Радник, головні: інспектор, спеціаліст 211-238
Провідні: інспектор, спеціаліст 191-211
Старший інспектор, спеціаліст 1 категорії 172-191
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2005-п ) від 08.06.2005, N 510 ( 510-2005-п ) від
30.06.2005 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
СХЕМА
посадових окладів посадових осіб регіональних
митниць, митниць
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового окладу, | гривень |----------------------------- | регіональні | митниці | митниці | ------------------------------------------------------------------ Начальник 317-330 277-297
Перший заступник начальника 304-317 264-277
Заступник начальника 290-304 251-264
Начальник служби 264-284 238-251
Помічник начальника 264 238
Начальник відділу, начальник митного 238-257 211-238
поста
Начальник сектору 205-231 197-218
Головні: інспектор, спеціаліст 198-224 191-211
Провідні: інспектор, спеціаліст 165-198 165-191
Старший інспектор, спеціаліст 145-165 145-165
I категорії
Інспектор, спеціаліст II категорії 132-145 132-145
Спеціаліст 119-132 119-132

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
СХЕМА
посадових окладів посадових осіб спеціалізованих
митних установ (крім навчальних закладів)
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового окладу, | гривень |----------------------------- |спеціалізовані| інші | митні |спеціалізовані | управління |митні установи | | (крім | | навчальних | | закладів) ------------------------------------------------------------------ Начальник 277-297 271
Перший заступник начальника 264-277 -
Заступник начальника 251-264 238-251
Начальник служби 238-251 -
Помічник начальника 238 -
Начальник відділу 211-238 211-231
Начальник сектору 197-218 197-211
Головні: інспектор, спеціаліст 191-211 185-205
Провідні: інспектор, спеціаліст 165-191 160-185
Старший інспектор, спеціаліст 145-165 140-160
I категорії
Інспектор, спеціаліст II категорії 132-145 128-140
Спеціаліст 119-132 115-128

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
СХЕМА
посадових окладів посадових осіб
митних навчальних закладів
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Розмір посадового | окладу, гривень ------------------------------------------------------------------ Ректор навчального закладу 383
Перший проректор 363
Проректор, начальник (директор) навчального
закладу, факультету:
професор або доктор наук 325-355
доцент або кандидат наук 319-349
такий, що не має вченого звання і наукового 290-317
ступеня
Начальник кафедри, заступник начальника
(директора) навчального закладу, факультету:
професор або доктор наук 267-310
доцент або кандидат наук 262-305
такий, що не має вченого звання і наукового 238-277
ступеня
Заступник начальника кафедри, професор кафедри:
професор або доктор наук 259-304
доцент або кандидат наук 254-298
такий, що не має вченого звання і наукового 231-271
ступеня
Начальник відділу навчально-методичного, 231-264
науково-організаційного та науково-дослідного
підрозділів та інших основних підрозділів
Головний науковий співробітник:
кандидат наук 254-290
такий, що не має наукового ступеня 231-264
Заступник начальника відділу 191-218
навчально-методичного, науково-організаційного
та науково-дослідного підрозділів та інших
основних підрозділів
Провідний науковий співробітник, доцент:
кандидат наук 210-240
такий, що не має наукового ступеня 191-218
Старші: викладач, науковий співробітник:
кандидат наук 189-218
такий, що не має наукового ступеня 172-198
Начальник: лабораторії, відділу, забезпечуючих 172-191
підрозділів; головні: спеціаліст, інспектор
Науковий співробітник:
кандидат наук 189-210
такий, що не має наукового ступеня 172-191
Викладач:
кандидат наук 182-204
такий, що не має наукового ступеня 165-185
Провідні: спеціаліст, інспектор 165-185
Молодший науковий співробітник:
кандидат наук 174-204
такий, що не має наукового ступеня 158-185
Старший методист 158-165
Методист 145-158
Старший інспектор 145-165
Інспектор 125-145
Спеціаліст 119-132

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
РОЗМІР
щомісячної надбавки за спеціальне звання
посадових осіб митної служби
------------------------------------------------------------------ Спеціальне звання | Розмір надбавки, | гривень ------------------------------------------------------------------ Дійсний державний радник митної служби 160
Державний радник митної служби 1 рангу 150
Державний радник митної служби 2 рангу 145
Державний радник митної служби 3 рангу 140
Радник митної служби 1 рангу 135
Радник митної служби 2 рангу 130
Радник митної служби 3 рангу 125
Інспектор митної служби 1 рангу 120
Інспектор митної служби 2 рангу 115
Інспектор митної служби 3 рангу 110
Інспектор митної служби 4 рангу 105
Інспектор митної служби 65
Молодший інспектор митної служби 60

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
РОЗМІР
щомісячної надбавки за вислугу років
посадовим особам митної служби
------------------------------------------------------------------ Вислуга років | Розмір надбавки | до посадового | окладу з | урахуванням | надбавки за | спеціальне | звання, | відсотків ------------------------------------------------------------------ Від 1 до 2 років 5
Від 2 до 5 років 10
Від 5 до 10 років 20
Від 10 до 15 років 25
Від 15 до 20 років 30
Від 20 до 25 років 35
Від 25 років і більше 40

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
РОЗМІР
надбавки за безперервну роботу в митних органах до
тарифних ставок (посадових окладів) працівників
спеціалізованих митних установ (крім спеціалізованих
митних управлінь)
------------------------------------------------------------------ Безперервний стаж роботи | Розмір надбавки | до тарифної | ставки | (посадового | окладу), | відсотків ------------------------------------------------------------------ Понад 2 роки 5
Понад 5 років 10
Понад 10 років 15
Понад 15 років 20
Понад 20 років 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. N 497
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1993 р. N 125 ( 125-93-п ) "Про умови оплати праці працівників
митної системи".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня
1997 р. N 225 ( 225-97-п ) "Про умови оплати праці працівників
Державної митної служби" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
12, с. 131).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2296 ( 2296-99-п ) "Про внесення змін у додатки 1, 2, 5 до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2475).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р.
N 666 ( 666-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1162).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р.
N 71 ( 71-2002-п ) "Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 4, ст. 135).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р.
N 1507 ( 1507-2002-п ) "Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1931).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р.
N 495 ( 495-2003-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 березня 1997 р. N 225" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 15, ст. 664).
8. Пункт 1 переліку постанов Кабінету Міністрів України з
питань оплати праці працівників окремих державних органів та
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 р. N 1557 ( 1557-2003-п ) "Про підвищення посадових
окладів працівників окремих державних органів та установ"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2167).вгору