Документ 496-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2019, підстава - 840-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 496
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 840  від 18.09.2019}

Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 800 від 09.11.2016
№ 484 від 05.06.2019}

На виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити план реструктуризації акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

2. Обрати модель відокремлення діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 23 Закону України “Про ринок природного газу”, як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи України, яка перебуває в державній власності та не підлягає приватизації.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2016 р. № 496

ПЛАН
реструктуризації акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу

{Назва Плану із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:

плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи, розробленого за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку.


8 листопада 2016 р.;

утворення ПАТ “Магістральні газопроводи України”, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля, затвердження його статуту і положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.


Міненерговугілля.


16 листопада 2016 року.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

2. Забезпечити впровадження структури корпоративного управління ПАТ “Магістральні газопроводи України” відповідно до плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.


Міненерговугілля.


1 квітня 2017 року.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 800 від 09.11.2016}

3. Забезпечити проведення із залученням Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” аналізу матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, включаючи аналіз активів, що використовуються у діяльності з транспортування природного газу, з урахуванням досвіду операторів газотранспортних систем держав - членів ЄС та провести обговорення результатів аналізу з представниками ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Фонд державного майна.


20 грудня 2016 року.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

4. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

попередній перелік активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, та план їх передачі зазначеному товариству.


Міненерговугілля,
Мінекономрозвитку,
Фонд державного майна.


31 січня 2017 р.;

проект акта щодо передачі державних підприємств та повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі господарських товариств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності з метою виконання пункту 2 частини третьої статті 23 Закону України “Про ринок природного газу”.


Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля.


1 січня 2020 року.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

5. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта стосовно незалежності суб’єкта управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України” від органів державної влади, інших суб’єктів управління, суб’єктів господарювання у прийнятті рішень з питань корпоративного управління стосовно зазначеного товариства.


Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, НКРЕКП (за згодою), Антимонопольний комітет.


1 листопада 2019 року.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

7. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо передачі НАК “Нафтогаз України” повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України”, який, зокрема, повинен передбачати безумовне повернення зазначених повноважень з управління до Міненерговугілля не пізніше 1 січня 2020 р. та втрату чинності не пізніше цієї дати із відновленням з 1 січня 2020 р. дії попередніх рішень Кабінету Міністрів України стосовно здійснення Міненерговугіллям повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі ПАТ “Магістральні газопроводи України”, а також положення стосовно того, що повноваження з управління корпоративними правами держави НАК “Нафтогаз України” здійснюватиме до 1 січня 2020 р. в особі правління цієї Компанії з погодженням основних рішень із загальними зборами.


Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.


20 червня 2019 року.

Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про внесення відповідних змін до Статуту НАК “Нафтогаз України”, які діятимуть до 1 січня 2020 р. та з 1 січня 2020 року.


Мінекономрозвитку.


20 червня 2019 року.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

7-1. Забезпечити залучення до провадження діяльності ПАТ “Магістральні газопроводи України” оператора газотранспортної системи (або консорціум газотранспортних систем), який є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполучених Штатів Америки, зокрема шляхом укладення меморандуму про співпрацю, договору про надання консультаційних послуг.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 серпня 2019 року.

{План доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

7-2. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення ПАТ “Магістральні газопроводи України” суб’єктом управління майном, власником якого є держава, яке обліковується на балансі АТ “Укртрансгаз” та використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу (магістральні газопроводи, газопроводи-відводи та споруди на них, компресорні станції, в тому числі дожимні компресорні станції, газорозподільні станції, газовимірювальні станції (пункти вимірювання витрат газу) та споруди на них, підземні газосховища та споруди на них, майно сервісних підрозділів (адміністративні та виробничі будівлі і споруди, обладнання, лабораторії та інше), автотранспортом, спеціалізованим транспортом, спеціалізованими механізмами та іншим майном, необхідним для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, або стосовно закріплення зазначеного майна за ПАТ “Магістральні газопроводи України” на речовому праві, яке відповідає закону.


Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Фонд державного майна.


1 липня 2019 року.

{План доповнено пунктом 7-2 згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

7-3. Забезпечити в установленому законодавством порядку передачу АТ “Укртрансгаз” майна, зазначеного в пункті 7-2 цього плану, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

Вирішити в установленому законодавством порядку питання відчуження ПАТ “Магістральні газопроводи України” власного майна АТ “Укртрансгаз”, необхідного для забезпечення ефективної роботи з 1 січня 2020 р. ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Фонд державного майна.


1 січня 2020 року.

{План доповнено пунктом 7-3 згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 800 від 09.11.2016}

9. Забезпечити подання ПАТ “Магістральні газопроводи України” до НКРЕКП:

запиту на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи, а також документів для встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 серпня 2019 р.;

документів для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


Протягом п’яти днів з дати прийняття НКРЕКП остаточного рішення про сертифікацію.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

11. Забезпечити проведення ПАТ “Магістральні газопроводи України” процедури розподілу потужності у фізичних точках входу та фізичних точках виходу газотранспортної системи відповідно до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2493.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 грудня 2019 року.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

12. Забезпечити вжиття інших заходів, необхідних для належного функціонування ПАТ “Магістральні газопроводи України” до 1 січня 2020 р. та з 1 січня 2020 р. як оператора газотранспортної системи, зокрема шляхом проведення роботи, пов’язаної з укладенням відповідних договорів з учасниками газового ринку та іншими суб’єктами, прийняття на роботу працівників, вирішення питань стосовно фінансування на період до початку провадження господарської діяльності, враховуючи зобов’язання України відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.


НАК “Нафтогаз України”, ПАТ “Магістральні газопроводи України”.


1 грудня 2019 року.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

13. Провести під час консультації із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та ПАТ “Магістральні газопроводи України” комплексний аналіз підземних сховищ природного газу з метою визначення найбільш ефективної моделі їх використання та управління ними, за результатами якого розробити та подати Кабінетові Міністрів України план дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.


Міненерговугілля.


1 травня 2020 року.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 484 від 05.06.2019}

16. Забезпечити захист своєї позиції в Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма, зокрема за позовом НАК “Нафтогаз України” проти ПАТ “Газпром” щодо перегляду тарифу на транзит природного газу українською газотранспортною системою, з урахуванням законодавства України і обраної Урядом моделі і способу реалізації анбандлінгу.


НАК “Нафтогаз України”.


1 жовтня 2019 року.

{План доповнено пунктом 16 згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}

17. Врегулювати питання щодо кредитних зобов’язань, які залучені під державні гарантії, з визначенням джерел їх повернення та запобігання настанню гарантійних випадків за державними гарантіями.


НАК “Нафтогаз України”.


1 серпня 2019 року.

{План доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ № 484 від 05.06.2019}
вгору