Документ 496-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2010, підстава - 1135-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 2010 р. N 496
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних
та державних цільових програм
в агропромисловому комплексі, вирішення
питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010
N 901 ( 901-2010-п ) від 04.10.2010
N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010
N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010
N 1127 ( 1127-2010-п ) від 29.11.2010
N 1135 ( 1135-2010-п ) від 15.12.2010 }

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 496
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 )
для здешевлення кредитів, фінансування
інвестиційних проектів, загальнодержавних
та державних цільових програм
в агропромисловому комплексі, вирішення
питань матеріально-технічного забезпечення
бюджетних установ агропромислового комплексу

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду за напрямом "Здешевлення кредитів,
фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та
державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення
питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу", передбаченим пунктом 1 частини першої
статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської та управління
агропромислового розвитку районних держадміністрацій, а
одержувачами бюджетних коштів - бюджетні установи та підприємства
агропромислового комплексу.
3. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі у
розмірі 1483070 тис. гривень для: { Абзац перший пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 652 ( 652-2010-п )
від 28.07.2010, N 901 ( 901-2010-п ) від 04.10.2010, N 949
( 949-2010-п ) від 11.10.2010, N 1013 ( 1013-2010-п ) від
01.11.2010 }
1) здешевлення кредитів - надання державної підтримки
підприємствам агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів - 621616 тис. гривень, у тому числі 80000
тис. гривень - для здешевлення кредитів, залучених для реалізації
інноваційних проектів, що пройшли державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку; { Підпункт 1 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від
28.07.2010 }
2) фінансування інвестиційних проектів:
часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів - 350000 тис. гривень;
{ Абзац другий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010; в редакції
Постанови КМ N 949 ( 949-2010-п ) від 11.10.2010 }
надання державної фінансової підтримки для створення оптових
ринків сільськогосподарської продукції - 50000 тис. гривень;
{ Абзац третій підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010 }
3) фінансування загальнодержавних та державних цільових
програм в агропромисловому комплексі:
надання державної підтримки для виробництва продукції
рослинництва - 273590,2 тис. гривень, з них для виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам на 1 гектар посівів
цукрового буряку, льону-довгунця - 230000 тис. гривень, часткової
компенсації вартості використаної електроенергії для поливу
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях - 43590,2 тис.
гривень; { Абзац другий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010, N 901
( 901-2010-п ) від 04.10.2010 }
здійснення заходів з охорони та підвищення родючості
ґрунтів - 5000 тис. гривень; { Абзац третій підпункту 3 пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п )
від 28.07.2010 }
часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва - 30000 тис. гривень; { Абзац
четвертий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010, N 1013
( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та
Азово-Чорноморському басейні - 4400 тис. гривень;
проведення селекції у рибному господарстві - 5000 тис.
гривень;
запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб
тварин - 6000 тис. гривень; { Абзац сьомий підпункту 3 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від
28.07.2010 }
ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства
"Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської
області - 10000 тис. гривень; { Абзац восьмий підпункту 3 пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п )
від 28.07.2010 }
проведення державних виставкових заходів у сфері
агропромислового комплексу - 7000 тис. гривень;
надання державної підтримки сільськогосподарській дорадчій
службі - 2000 тис. гривень;
4) погашення кредиторської заборгованості, що виникла у
2009 році, зокрема:
надання державної підтримки сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам - 10462,6 тис. гривень; { Абзац другий
підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
виплати бюджетної тваринницької дотації - 62727,4 тис.
гривень; { Абзац третій підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010,
N 1135 ( 1135-2010-п ) від 15.12.2010 }
надання фінансової підтримки фермерським господарствам -
773,8 тис. гривень; { Підпункт 4 пункту 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 1135 ( 1135-2010-п ) від 15.12.2010 }
5) матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ
агропромислового комплексу, зокрема:
організації діяльності установ у системі агропромислового
комплексу - 30000 тис. гривень;
організації діяльності органів рибоохорони та
рибовідтворювальних комплексів - 14500 тис. гривень.
4. Бюджетні кошти виділяються на поворотній основі у розмірі
260000 тис. гривень для фінансування загальнодержавних та
державних цільових програм в агропромисловому комплексі, зокрема:
{ Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010, N 1013 ( 1013-2010-п ) від
01.11.2010, N 1127 ( 1127-2010-п ) від 29.11.2010 }
надання кредитів фермерським господарствам - 40000 тис.
гривень; { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від 28.07.2010 }
закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і
обладнання для агропромислового комплексу з наступною реалізацією
їх сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового
лізингу - 120000 тис. гривень; { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 652 ( 652-2010-п ) від
28.07.2010, N 1013 ( 1013-2010-п ) від 01.11.2010 }
надання кредитів Аграрному фонду для формування державного
інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних
ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників -
100000 тис. гривень. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1127 ( 1127-2010-п ) від 29.11.2010 }
5. Бюджетні кошти використовуються згідно з порядками,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 337 ( 337-2007-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у
внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 16, ст. 619), від 1 березня 2007 р.
N 352 ( 352-2007-п ) "Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції
у рибному господарстві" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16,
ст. 624), від 27 червня 2003 р. N 977 ( 977-2003-п ) "Деякі
питання державного резервного насіннєвого фонду" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 27, ст. 1319), від 6 травня 2005 р. N 325
( 325-2005-п ) "Питання використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 19, ст. 997), від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2269;
2006 р., N 8, ст. 441; 2009 р., N 69, ст. 2381), від 27 грудня
2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) "Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), від 23 червня 2010 р.
N 503 ( 503-2010-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2010
році коштів, передбачених у державному бюджеті на формування
Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також
закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб
сільськогосподарських товаровиробників" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 48, ст. 1577). { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1127 ( 1127-2010-п ) від
29.11.2010 }
Виплата кредиторської заборгованості за 2009 рік здійснюється
згідно з порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів
України від 1 липня 2009 р. N 723 ( 723-2009-п ) "Про затвердження
Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для
державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 53, ст. 1838),
від 18 березня 2009 р. N 282 ( 282-2009-п ) "Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
розвитку тваринництва" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24,
ст. 786), від 18 березня 2009 р. N 283 ( 283-2009-п ) "Про
затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 787), від 26 лютого
2009 р. N 153 ( 153-2009-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються
на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 15,
ст. 479), від 9 квітня 2008 р. N 345 ( 345-2008-п ) "Про
затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 29, ст. 925).
Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
Використання бюджетних коштів за визначеними пунктами 3 і 4
цього Порядку напрямами, щодо яких цим пунктом не встановлено
порядок їх використання, здійснюється після затвердження Кабінетом
Міністрів України відповідних порядків.
6. Мінфін на підставі рішення Кабінету Міністрів України про
виділення бюджетних коштів закріплює за головним розпорядником
бюджетних коштів бюджетну програму, присвоює їй код програмної та
функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету та
вносить в установленому порядку зміни до розпису державного
бюджету.
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання і повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
Мінагрополітики спрямовує кошти на реєстраційні рахунки
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
8. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання,
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про
банкрутство, проводиться санація, які реорганізуються або
ліквідуються.
9. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за
бюджетними коштами виключно в межах їх фактичних надходжень до
Стабілізаційного фонду.
10. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних
коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника
бюджетних коштів за визначеною бюджетною програмою, не пізніше
останнього робочого дня бюджетного року повертаються до
Стабілізаційного фонду.
11. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх своєчасним
поверненням та цільовим використанням здійснюються в установленому
законодавством порядку.вгору