Документ 495-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2006 р. № 495
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016}

Про умови оплати праці працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 958 від 25.07.2007
№ 803 від 29.08.2012}

{Про підвищення з 1 лютого 2008 р. на 45 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ № 34 від 06.02.2008}

{Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків посадових окладів додатково див. Постанову КМ № 1013 від 09.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради згідно з додатком.

2. Надати право Секретарю Національної тристоронньої соціально-економічної ради у межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 29.08.2012}

1) установлювати працівникам:

посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схеми;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

доплату (крім заступника Секретаря, керівників структурних підрозділів та їх заступників) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників тієї ж категорії персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на таку мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

{Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 29.08.2012}

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі секретаріату, та за рахунок економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання у секретаріаті;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

4) надбавку за ранг державного службовця у розмірах, передбачених додатком 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632);

5) надбавку за вислугу років у відсотках посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби в таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 958 від 25.07.2007}

4. Преміювання Секретаря Національної тристоронньої соціально-економічної ради, його заступника, встановлення їм надбавки, передбаченої цією постановою, і надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та в розмірах, визначених умовами оплати праці, у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням співголів Ради.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 803 від 29.08.2012}

5. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 квітня 2006 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2006 р. № 495
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. № 803)

СХЕМА
посадових окладів працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Секретар

2461

Заступник Секретаря

2247

Начальник відділу

1659-1712

Заступник начальника відділу

1543-1661

Головний спеціаліст, головний спеціаліст - бухгалтер

1043-1070

{Додаток в редакції Постанов КМ № 958 від 25.07.2007, № 803 від 29.08.2012}вгору